LEADER koostööseminar Nurmijärvil

Raplamaa Partnerluskogu töörühm 6. novembril  võttis osa koos Soome Nurmijärvi piirkonna LEADER tegevusgrupi EMO ry  ning Nurmijärvi vallavalitsusega korraldatud seminarist “Kogukonnad ja vabatahtlik töö”.

Raplamaa esindust juhtis Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Triin Matsalu.  Raplamaa Omavalitsusi esindas ROL juhatuse aseesimees Elari Hiis.  Seminaril osalesid veel Velise Kultuuri-ja haridusseltsi juhatuse liige Aile Pajula,  Märjamaa Külavanemate Ühenduse juhatuse esimees Iris Haiba,  Raplamaa Külade Liidu juhatuse esimees Urmas Kristal,  Ingliste Arendusseltsi juhatuse liige Aare Hindremäe,  Eesti Hooldekodude juhatajate liidu juhatuse esimees Heili Burmeister.

Soome poolset delegatsiooni juhtisid  LEADER tegevusgrupi Emo ry arendusjuht Kim Smedlund,  Nurmijärvi vallavanem Jukka Anttila, Nurmijärvi valla noorsootöötaja Merja Vinha-Järvinen,  Nurmijärvi vallavolikogu liige Riina Mattila (Toomlas).

Seminar toimus augustikuus avatud uues Nurmijärvi valla kultuurikeskuses Klaukkala linnas.

Seminari eesmärk oli tutvuda vastastikku kogemustega vabatahtlike (mittetulundusühenduste) koostöö korraldamise alal kohalike kogukondade (omavalitsustegga)  ning leida ühiseid väljundeid tulevikus.

Pikemate ettekannetega esinesid  Emo ry arendusjuht Kim Smedlund ja Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht Jaak Vitsur.

Sõna võtsid ja  ettekandeid täiendasid Triin Matsalu, Elari Hiis, Urmas Kristal.

Ette kannetele järgnes  ajurünnak töörühmades, kus tuli jõuda selgusele,  mis on vabatahtlike töö korraldamisel esmase tähtsusega, mida tuleb jälgida ja milline on motivatsioon vabatahtliku töö tegemiseks.

Soome poolt selgitati, et  nende juures on vabatahtliku töö olulised tegijad pensionärid, kellel on niihästi oskusi, kogemusi kui ka vaba aega.   Ka üks oluline vabatahtliku töö suund on töö vanuritega ja puuetega inimestega, nende kaasamine ühiskonda.

Nii Eesti kui Soome töörühmades rõhutati, et vabatahtliku töö korraldamisel on eelnevalt esmatähtis selgitada välja tegelik vajaduse sellise töö järele ja kindlaks määrata sihtrühm.  Mõlemad pooled pidasid vajalikuks omavalitsuse tuge vabatahtlikule tööle, mis peaks olema sätestatud vastavate lepingutega. Väga oluliseks peeti vabatahtlike töö tunnustamist, vabatahtlike austamist,  seda eeskätt oma kogukonnas. Ja vabatahtlike töö vajab pidevat kajastamist massiteabevahendites ning sotsiaalmeedias.

Seminari kolmandas jaos tutvuti konkreetsete Nurmijärvi piirkonna vabatahtlike ühenduste tegevusega.

Seminar viidi läbi  kolmepoolse LEADER koostööprojekti AVEC raames.  Tuleval aastal toimub Raplamaal jätkuseminar, kus meie vabaühendused näitavad oma tegemise ja saavutusi.

DSC_0271 - Copy DSC_0272 - Copy DSC_0278 - Copy DSC_0279 - Copy DSC_0283 - Copy     DSC_0282 - Copy

DSC_0286 IMG_4057 IMG_4058 IMG_4060 IMG_4078   IMG_4047 IMG_4052 IMG_4053 IMG_4058