LEADER tegevusgruppide piirkonnad pärast haldusreformi

Raplamaa Partnerluskogu,  LEADER progammi elluviiv kohalik tegevusgrupp, jätkab ka pärast haldusreformi ikka reformi eelsetes piirides.

Maaeluministri määruse Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER projektitoetus uus versioon hakkas kehtima 3. novembril 2017.

Määruse uus versioon §3  Nõuded tegevuspiirkonna kohta lg 1 sätestab, et ” tegevuspiirkond on territoorium, mis vastab ENNE HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE  muutmist haldusreformi seaduse ja alusel ja korras kohaliku tegevusgrupi liikmeks  OLNUD valdade, sealhulgas vallasiseste linnade ja kuni 4000 elanikuga linnade territooriumile haldusreformile EELNENUD piirides”.

Seega kuni praeguse Euroopa Liidu eelarve perioodi lõpuni aastal 2020  jääb Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkond samaks ja ka projektide esitamine ning taotlemine toimub samades piirides. Endise Käru valla mittetulundusühingud ja ettevõtted ning endise Käru valla territooriumil asuvad kohaliku omavalitsuse asutused saavad projektitoetust taotleda  läbi Raplamaa Partnerluskogu.

Endise Järvakandi valla ettevõtted ja mittetulundusühingud ning  endise Järvakandi valla kohaliku omavalitsuse asutused saavad taotleda projektitoetust läbi Rohelise Jõemaa Koostöökogu.

Määruse terviktekst on loetav

Uus LEADER määruse versioon 3.11.17