Raplamaa Partnerluskogu õppereis Kaiserslauterni maakonna LEADER tegevusgruppides

Raplamaa Partnerluskogu delegatsioon juhatuse esimehe Triin Matsalu juhtimisel külastas Raplamaa sõprusmaakonna Kaiserslauterni (Saksamaa) maavalitsuse ja kohalike LEADER tegevusgruppide kutsel Saksamaad.  Õppereisi eesmärk oli kogemuste vahetamine LEADER programmi elluviimise tulemustest,  vastastikuste LEADER strateegiate tutvustamine ning võimalike valdkondade välja selgitamine edasiseks koostööks.

Õppereisi tippsündmuseks oli poolepäevane seminar Kaisers-lauterni maavalitsuses, kus pikema ettekande tegi maavanem Paul Junker, ettekanded kolme kohaliku LEADER tegevusgrupi töötajad.

Raplamaa Partnerluskogu ettekanne  tutvustas omakorda tegevuspiirkonda ja strateegiat ning üldisi tulemusi LEADER programmi elluviimisel.

Seminarist võtsid osa Kaiserslauterni maavalitsuse töötajad, LEADER tegevusgrupi liikmed, kohalikud ajakirjanikud.

Seminari tulemusena lepiti kokku, et Kaiserslauterni delegatsioon külastab tuleval kevadel Raplamaad,  et vaadata üle olemasolevate partnerlussidemete jätkamine pärast haldusreformi ning Rapla Maavalitsuse tegevuse lõpetamist.

Õppereisi käigus külastati mitmeid maaelu arengu programmidest toetust, sealhulgas ka LEADER-ist toetust saanud projekte ning tegutsevaid objekte.  Saksamaa on edukalt rakendanud erinevate fondide rahastamise võimaluste ära kasutamise suuuremate maakondliku tähtsusega projektide juures.  Sellest kogemusest on Raplamaal paljugi õppida.

LEADER programm Kaiserslauterni maakonnas on suures osas orienteeritud looduskeskkonna mitmekülgsele tutvustamisele ning ärakasutamisele   ja pärimuskultuuril põhineva turismi arenda misele.  Maaelu arengu programmide võimalusi kasutatakse loodusradade rajamiseks, ajalooliste kultuuriobjektide põhjalikuks renoveerimiseks, laialdaseks teavitustegevuseks, kultuuritööks, noorsootöö edendamiseks.

Õppereis andis laialdast informatsiooni niihästi Eesti kui ka Saksa poolele ja  innustas leidma võimalusi koostöö jätkamiseks tulevikus.

Külaskäik leidis kajastamist liidumaa ajalehes ja Raplamaa ajalehes

Rheinpfalz_LEADER Estland im LK KL_171004

Saksa loo 1. pool Saksa loo 2 pool

Seminari ettekanded Kaiserlauterni maakonna ja Raplamaa Partnerluskogu  LEADER tegevusgruppide kohta

LAG DLL_Partner esitlus Kaiserslauterni seminaril 02. 10.17

Presentation of LAG Raplamaa Partnership to the LEADER seminar in Kaiseslautern 2. Oktober 2017

Kaiserslauterni õppereisi programm

Kaiserslauterni õppereisi programm

Jaak Vitsuri ja Aare Hindremäe fotod

Buss LEADER teavitusega

Buss LEADER teavitusega

IMG_0758-2 IMG_0970-2 IMG_1161-2 IMG_1218-2 IMG_1366-2 IMG_1369-2 IMG_1482-2 IMG_1544-2 IMG_1571-2 IMG_1575-2 IMG_1583-2 IMG_1586-2 IMG_1606-2 IMG_1611-2

Seminar Kaiserslauterni maavalitsuse saalis

Seminar Kaiserslauterni maavalitsuse saalis

kohaliku LEADER tegevusgrupi tutvustus taluturul

kohaliku LEADER tegevusgrupi tutvustus taluturul

LEADER objekti Keltide muinaskindlus tutvustusstend

LEADER objekti Keltide muinaskindlus tutvustusstend