2018.a. meetmete taotlusvoorud, infopäevad ja hindamise tähtajad

Raplamaa Partnerluskogu meetmete taotlusvoorud  2018.a on järgmised

Meede Kogukonna investeeringud  (varasem nimetus strateegia järgi Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine).  Taotlusvoor algab 1. märtsil ja lõpeb 2. aprillil kl 23.59. Taotlused esitatakse e-pria portaali kaudu.  Meetme vooru toetuste maht on  492 746 eurot.

Meetme infopäevad toimuvad

Neljapäeval 8.veebruaril kl 16 Märjamaa Rahvamaja õppeklassis

Neljapäeval 15. veebruaril kl 16 Kohila raamatukogus

Teisipäeval 20. veebruaril kl 16 Rapla kultuurikeskuse Valgre toas

Taotluste hindamise tähtaeg on  2. juuni 2018

Meede 1 meetmeleht Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020

*

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine. Taotlusvoor algab 1. aprillil ja lõpeb 02. mail kl 23.59. Taotlused esitatakse e-pria portaali kaudu. Toetatakse investeeringuprojekte ja nn teadmussiirde  projekte.  Meetme  vooru maht on 254 869 eurot.

Taotluste hindamise tähtaeg on 1. juulil 2018

Meede 2 meetmeleht Raplamaa-Partnerluskogu-strateegia-2014-2020

Meetme infopäevad toimuvad

Esmaspäeval 5. märtsil kl 16 Rapla Keskraamatukogu saalis

Kolmapäeval 7. märtsil kl 16 Kohila raamatukogus

Neljapäeval 8. märtsil kell 16 Märjamaa Rahvamaja õppeklassis

*

Meede 3 Kogukonna edendamine. Ühisprojektid (nn pehmed tegevused). Taotlusvoor algab 1. aprillil ja lõpeb 02. mail kl 23.59.      Taotlused esitatakse e-pria portaali kaudu.  Meetme  vooru maht on  101 948 eurot.

Taotluste hindamise tähtaeg on 1. juuli 2018

Meede 3 Meetmeleht Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020

TEADMISEKS   vaata PRIA poolt koostatud õppevideot,  kuidas esitada taotlust uues e-PRIA keskkonnas