Konkurss “Eesti Parim Toiduaine” ootab osalejaid 26. veebruarini

Sel aastal korraldab Eesti Toiduainetööstuse Liit konkurssi „Eesti Parim Toiduaine” juba 27. korda. Iga-aastase toiduainete konkursi eesmärgiks on tutvustada tarbijatele uusi tooteid, innustada tootjaid tegelema tootearendusega ning anda märgiga parimatele tunnustatud kvaliteedimärk.

Konkursile esitatavad uued tooted väikeettevõttelt peavad olema:

 • toiduainetööstusettevõtte poolt Eestis toodetud;
 • toodud Eesti turule ajavahemikus 01.01.2020-31.12.2020 ning olnud müügil jaevõrgus;
 • uued tooted (ettevõtte, toiduainetööstuse või toiduturu suhtes uus või tehnoloogiliselt uuendatud toode k.a. pakend);
 • toodetud ettevõttes, kus töötab kuni 50 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 10 miljonit eurot;
 • tööstusliku tootmise alla ei kuulu eraelamus tootmine.

Konkursi tingimused SIIN

Osale veebikonverentsil “Kogukonna roll ja võimalused kohalikus omavalitsuses”

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

17.03-31.03.21 avab PRIA ettevõtjatele taotluste vastuvõtu “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ taotlusvooru.

Taotleda saavad:

– ettevõtjad, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro;

– mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja).

Toetuse suurus taotleja kohta on kuni 150 000 eurot ja toetusmäär 40%

Toetust saab kasutada:

– ehituseks, renoveerimiseks

– uue masina või seadme soetuseks

– rändkaupluse soetamiseks

Täpsem info SIIN

 

Raplamaa tänugala “RAPLAMAA TÄNAB 2021”

Neljapäeval, 18. veebruaril, algusega kell 19.00 saab veebiülekande kaudu osaleda Raplamaa Tänugalal. Veebiülekande link avaneb SIIT

Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustab tänugalal Eestimaa õpib ja tänab 2020 Raplamaa nominente, antakse üle kolm Raplamaa Hõbedast Vapimärki ja maakonna tippauhind RAPLA REDEL koos Raplamaa Kuldse Vapimärgi ning rahalise preemiaga.

RAPLA REDEL on Rapla maakonna tippauhind, millega autasustatakse kodanikku, kellel on silmapaistvaid teeneid maakonna kultuuri-, spordi-, hariduse-, ettevõtluse või muus valdkonnas. Maakonna tippauhinda on välja antud alates 1998. aastast ja selle on pälvinud juba 23 tublit inimest. Alates 2013. aastast saab tippauhinna laureaat ka Rapla maakonna kuldse vapimärgi.

Rapla maakonna tippauhind Rapla Redel ning Rapla maakonna Kuldne Vapimärk antakse tänavu ettevõtjale Tiina Valk.

Tiina Valk on Kanada kontserni Lallemand Gruppi kuuluva Salutaguse Pärmitehas AS  pikaaegne tegevjuht. 90-ndate alguses tegevust alustanud ettevõtte toodang on üle maailma tuntud. 2011. aastal laiendati tootmist looduslike taimekaitsevahendite valdkonnas ning ettevõtet tunnustati Raplamaa Äritegu 2011 tiitliga. Tänaseks on ettevõtte töötajaskond kahekordistunud, ulatudes 175 inimeseni.  Käive on aastas 75 miljonit eurot. Salutaguse Pärmitehasest on saanud tipptasemel biotehnoloogia ettevõte, mis teeb igapäevast koostööd teadusasutustega. Ettevõte kavatseb jätkuvalt panustada innovatsiooni ja keskkonnahoidu. Tiina Valk on Raplamaa patrioot, kes osaleb kogukondlikes algatustes, võtab ettevõttes lahkesti külalisi vastu nii lähemalt kui kaugemalt, on avatud koostööle nii haridusasutuste, kohaliku omavalitsuse kui arenduskeskusega, toetab rahaliselt kohalikke ettevõtmisi.

Rapla Redeliga kaasneva rahalise preemia soovib Tiina Valk annetada sihtotstarbelisena Kohila koolituskeskusele pillimängu salvestamiseks vajaliku tehnika soetamiseks.

Aprillis alustab koolitus “HOBIKOKAST ETTEVÕTJAKS”

LEADER tegevusgrupid: Järva Arengu Partnerid, Lõuna Järva Koostöökogu ja Raplamaa Partnerluskogu, korraldavad koostööprojekti “Keskpõrandale kokku” raames kord nädalas toimuva veebikoolituse HOBIKOKAST ETTEVÕTJAKS. Koolitus toimub 20.04.-11.05.2021. Koolitaja on Hilja Pillisner.

Koolitus koosneb neljast iseseisvast moodulist, igaüks pikkusega 3-3,5 akadeemilist tundi.
Toiduhügieeni algõppe läbimise kohta saavad osalejad tunnistuse. Samuti saavad osalejad
abimaterjalid, mille alusel ise enesekontrolli (EK) plaan koostada.

Eesmärk:
Suurendada Järva- ning Raplamaa kodu- ja hobikokkade teadmisi toidukäitlemise osas, toetada
nende paremat hakkama saamist kohalike toitude pakkumisel, samuti nende tegevuse kooskõlla
viimist valdkondliku seadusandluse ja nõuetega, luua parem stardiplatvorm isikliku ettevõtlusega
alustamiseks.
Koolitus on osalejatele tasuta.

1. moodul – teisipäev, 20.aprill 2021 kell 11.00-14.30 (koos puhkepausiga)
Toidu käitlemine ja sellega seotud tegevused
Alustamine: teavitamise/tegevusloa taotlus Põllumajandus- ja Toiduametile (end VTA)
Nõuded tegevuskohale, töötajatele, transpordile
Seadusandlus

2. moodul – teisipäev, 27.aprill 2021 kell 11.00-14.30 (koos puhkepausiga)
Toiduhügieenikoolituse kava 6 akadeemilise tunni ulatuses:
– toiduhügieeni üldpõhimõtted
− mikroorganismid ja nende kasvu ning paljunemist mõjutavad tegurid
− toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused, infektsioonid
− toidu füüsikaline, mikrobioloogiline ja keemiline saastumine
− toidu säilitamise viisid, tingimused ja temperatuur
− ettevõtte struktuur, seadmed ja tehnoloogia
− puhastamine ja desinfitseerimine
− kahjuritõrje
− isikliku hügieen enesekontrolli põhimõtted
− toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavuses
konkreetsete tööülesannetega

3. moodul – teisipäev, 4.mai 2021 kell 11.00-14.30 (koos puhkepausiga)
Enesekontrolliplaani (EK) koostamine
Eeltingimuste programm
Juhendmaterjalid, vormid, abivahendid

4. moodul – teisipäev, 11.mai 2021 kell 11.00-14.30 (koos puhkepausiga)
Tehniliste kirjelduste koostamine
Märgistamine
Toitumisalase teabe esitamine
Säilimisaja määramine, kestvuskatsete läbi viimine
Laboratoorsete analüüside kava koostamine

REGISTREERU koolitusele
Koolitus toimub Zoom keskkonnas.
Koolitusele registreerunutele saadetakse enne koolituse algust sisselogimise link.

Lisainfot küsi jaune@raek.ee või tel 5554 3883

Avaneb meede 3 “Kogukonna edendamine”

5.04-3.05.21 on e-PRIAs avatud Raplamaa Partnerluskogu meede 3 “Kogukonna edendamine” taotlusvoor

Toetatakse ainult ühisprojekte, mis viiakse ellu vähemalt 2 partneri poolt vähemalt 1 aasta pikkuse projektina järgmistel maaelu elavdavatel aladel:

 • kogukonnaliikumise, noorsootöö ja/või kohaliku kultuuripärandi väärtustamisel põhinevate sündmuste korraldamine;
 • võrgustiku arendamine;
 • kultuuripärandi ja kogukonnaliikumisega seotud teavitamine ja teadlikkuse tõstmine, s.h. koolitused, näitused, messid, õppereisid jm;
 • infokandjate väljaandmine, kodulehtede arendamine, uuringute läbiviimine jm;
 • kogukondade, ühenduste arengukavade koostamine jm ühenduste arendamisega seotud tegevused.

Taotlejaks võivad olla vaid mittetulundusühingud.

Toetuse maksimaalne summa on 5000 eurot ja minimaalne 2000 eurot ühe projekti kohta ning toetuse määr on 90% abikõlbulike kulude maksumusest. Üks taotleja võib käesolevas voorus esitada ühe projektitoetuse taotluse.

Täpsem info meetmelehes.

 

Vebinar “Toidukadu ja -jäätmed toidutarneahelas”

18. veebruaril 2021 kell 10.00-12.00 toimub vebinar „Toidukadu ja -jäätmed toidutarneahelas”.

Maaeluvõrgustik viib koostöös Eestimaa Maaülikooli ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusega läbi on-line veebiseminari toidukadude ja -jäätmete teemal.

Veebiseminar on mõeldud kõigile huvilistele. Info ja registreerimine

Esinejad:

 • Eesti Maaülikooli teadlane Rando Värnik tutvustab esmatootmise toidukaoga seotud uuringuid  
 • Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert Evelin Piirsalu käsitleb toidujäätmete ja –kao teemat ülejäänud toidutarneahelas.
 • Eesti Maaülikooli teadlane Anne Põder tutvustab toidu tarneahela ja varustuskindlusega seotud väljakutseid.

Vestlust juhib Karme Petrutis maaeluvõrgustikust.

Registreeritud osalejatele saadetakse 10 minutit enne vebinari otseülekande algust lingi e-mailile. Vebinar on hiljem järelvaadatav.

Eesti Bioringluse Liit ootab uusi liikmeid

Eesti Bioringluse Liit on loodud 2020 märtsi lõpus. Liit on loodud inimestele ning ettevõtetele, kes soovivad tuua ringmajanduse ja innovatsiooni orgaaniliste jäätmete käitlusesse, loomaks nii kogukondlikku, keskkondlikku kui ka majanduslikku väärtust orgaanilistele jääkmaterjalidele ning sidumisele põllumajandusega. 

Bürokraatia ja poliitika, mis pöörleb ainult ümber probleemide, raha ja sihtarvude, on teinud Eesti Bioringluse Liidu soovi, luua eelpool nimetatud väärtust, väga keeruliseks. Selle probleemi lahendamiseks on liit pidanud vajalikuks tuua kokku inimesed ja organisatsioonid, kes jagavad nendega sama veendumust. Väärtuslik orgaanika peaks olema kokku kogutud, väärindatud ja suunatud tagasi sinna, kus teda enim vajatakse – põllumajandus, loomakasvatus jne. 

Eesti Bioringluse Liit tunneb muret selle pärast, mis toimub täna tavapõllumajanduses, kus suurtes kogustes sünteetiliste agrokemikaalide kasutamisega tagatakse oodatav saagikus, kuid seejuures ei pöörata piisavat tähelepanu mulla, taimede, ökosüsteemi ja inimeste tervisele, ning selle muutmiseks tuleks toetada keskkonda taastavaid ja arendavaid tegevusi loomulikul viisil.

Liit soovib koondada kõiki neid, kelle tööprotsesside käigus orgaanikat tekitatakse, käideldakse ja väärindatakse ning kellel on huvi teisel ringil seda kasutada. 

Üldjuhul nähakse ülejäävat orgaanikat kui probleemi, millele on vaja lahendus leida. Biojäätmed kogutakse elanikelt kokku ning käideldakse, sest muidu on probleem. Liit soovib oma liikmetega läheneda käitluse teisest otsast. Tekiks vajadus, väärtus ja nõudlus väärtuslikule orgaanikale ning see ringleks väärtusliku sisendina enda tootmisesse. 

Liit soovib tuua kokku ringmajanduse ja orgaaniliste jäätmete spetsialistid, jätkusuutliku põllumajanduse entusiastid ja praktikud, et koos luua kogukondlikku, keskkondlikku kui ka majanduslikku väärtust orgaanilistele jääk materjalidele. Kindlasti kõnetab antud valdkond erinevaid inimesi erinevalt, kuid ühiste jõududega saab arendada lahenduse, mis aitaks meid kõiki. Võimalik on koos korraldada koolitusi, jagada kogemusi ja hakata ühiselt väljakutseid lahendama. 

Liit soovib luua suurt pilti – suur visioon ja eesmärk, aga igal liikmel oleks oma vastutus. Plaanis on regulaarsed kohtumised, infovahetus, teadmiste täiendamist ja tegevusi, liikudes suurima eesmärgi poole. 

Eesti Bioringluse Liit on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liige, ning eesmärk on seal töögruppide töös osaleda ning liidu eesmärke teenida, samuti vahendada Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja infolistist asjakohast infot. 

Esimene ühine koosolek on Eesti Bioringluse Liidul plaanitud sellel kevadel (ilmselt virtuaalselt) kus pannakse paika esmased eesmärgid ning luuakse töörühmad ja kehtestatakse liikmetasu. Info koosoleku kohta saadetakse liikmetele.

Eesti Bioringluse Liiduga liitumiseks täida AVALDUS . Täiendav informatsioon liitumise kohta SIIN.

Liidu uudiskirjaga saab liituda SIIN. Uudiskirjaga antakse teada liiduga seotud üritustest ja uudistest. Liidu koosolekute info läheb ainult liikmetele. 

Kui liikmeks astuda ega infomeile juurde ei taha, aga on soov oma mõtteid jagada, siis saab liidu tegevusele anda sisendit tagasisidevormi kaudu või kirjutades info@bioringlus.ee

Tekst on asutajaliikmete Markko Mäll, Siim Raadik, Raoul Laidoner e-kirjalisest pöördumisest.

 

 

Osale liikuvusuuringus!

Kõiki Rapla maakonna elanikke oodatakse osalema liikuvusuuringus.

25. jaanuarist kuni 21. veebruarini on veebis üleval Raplamaa liikuvusuuringu küsimustik. See on mõeldud täitmiseks kõigile Raplamaa elanikele.

Küsitlus annab teavet selle kohta, kuidas ja mis põhjustel inimesed igapäevaselt liiguvad. Uuringu tulemusi kasutatakse valdades tulevikusihtide seadmisel ja selliste otsuste tegemisel, mis teeksid liikumise elanikele mugavamaks.

Uuringu viib Raplamaa kohalike omavalitsuste tellimusel läbi Tallinna Tehnikaülikooli Logistika ja transpordi teaduskeskuse uurimisrühm.

Kõik vastused on anonüümsed ja neid kasutatakse ainult üldistatult. Vastamiseks kulub aega ligikaudu 20 minutit.

Eestikeelne küsimustik asub SIIN 

Venekeelne küsimustik asub SIIN 

Vasta ise ja anna sõpradele samuti küsimustikust teada!

Infoseminar ettevõtjatele

Märtsi esimestel päevadel avaneb PRIA taotlusvoor “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ ettevõtjatele. Taotlusi võetaks vastu 2 nädalat!
Meetme INFOSEMINAR Raplamaa ettevõtjatele toimub
11. veebruaril kell 14.00-16.00 veebis ja on osalejatele tasuta.

Täpsem info ja registreerimine SIIN

KES SAAVAD TAOTLEDA?

– ettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro;

– mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja).

TOETUSE SUURUS taotleja kohta on kuni 150 000 EUR.

TOETUSMÄÄR: 40%

MILLEKS SAAB TOETUST KASUTADA?

– ehituseks, renoveerimiseks

– uue masina või seadme soetuseks

– rändkaupluse soetamiseks

PRIA veebilehel olev info siit

Küsimustele saab vastused infoseminaril ja Youtubis olevatest lühivideotest

NB! Finantsprognooside koostamine enne investeeringu tegemist tõstab oluliselt edukuse tõenäosust projekti elluviimisel!

Vaata kolme videojuhendit selle kohta, kuidas hästi lihtsalt oma ettevõtte jaoks finantsprognoosid kokku panna: 

Infoseminari korraldamist kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Powered by WordPress and ThemeMag