Alustame uue perioodi LEADER strateegia koostamist

LEADER tegevusrühm Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu, mille tegevuspiirkonna moodustavad Kehtna vald (välja arvatud Järvakandi alev), Kohila vald, Rapla vald, Märjamaa vald ning Türi valla Käru piirkond (Jõeküla, Kullimaa, Kõdu, Kädva, Kändliku, Lauri, Lungu, Sonni külad, Käru alevik), alustab LEADER strateegia koostamist perioodiks 2023–2027. Raplamaa Partnerluskogu taotleb toetust strateegia ettevalmistamiseks “Toetus LEADERi kohalikule arengule” alammeetme 19.1 “Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine” raames.

Strateegia koostamine on kavandatud ajavahemikku aprill 2022 kuni märts 2023.

Kõik strateegiadokumendiga seotud koosolekute ja arutelude ning muude sündmuste kuupäevad paneme üles Raplamaa Partnerluskogu kodulehele.

Maaeluministri määrus LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus