Avaneb meede 3 “Kogukonna edendamine”

5.04-3.05.21 on e-PRIAs avatud Raplamaa Partnerluskogu meede 3 “Kogukonna edendamine” taotlusvoor

Toetatakse ainult ühisprojekte, mis viiakse ellu vähemalt 2 partneri poolt vähemalt 1 aasta pikkuse projektina järgmistel maaelu elavdavatel aladel:

  • kogukonnaliikumise, noorsootöö ja/või kohaliku kultuuripärandi väärtustamisel põhinevate sündmuste korraldamine;
  • võrgustiku arendamine;
  • kultuuripärandi ja kogukonnaliikumisega seotud teavitamine ja teadlikkuse tõstmine, s.h. koolitused, näitused, messid, õppereisid jm;
  • infokandjate väljaandmine, kodulehtede arendamine, uuringute läbiviimine jm;
  • kogukondade, ühenduste arengukavade koostamine jm ühenduste arendamisega seotud tegevused.

Taotlejaks võivad olla vaid mittetulundusühingud.

Toetuse maksimaalne summa on 5000 eurot ja minimaalne 2000 eurot ühe projekti kohta ning toetuse määr on 90% abikõlbulike kulude maksumusest. Üks taotleja võib käesolevas voorus esitada ühe projektitoetuse taotluse.

Täpsem info meetmelehes.