17.03-31.03.21 avab PRIA ettevõtjatele taotluste vastuvõtu “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ taotlusvooru. Taotleda saavad: ettevõtjad, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro; mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult...