Covid-meede ettevõtjatele

Avame 15. mail Covid-meetme ettevõtjatele. Taotlemine avatud e-prias kuni 25. maini.

Toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate mikro- või väikeettevõtjate, sh FIE-de investeeringuid, mis paiknevad püsivalt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (v.a. sõidukid ja teisaldatavad seadmed teenuse osutamiseks) ning mis on Covid-19 kriisist taastumiseks ja uute lahenduste väljatöötamiseks.

Toetatavad tegevused on tootmiseks, teenuste osutamiseks, turustamiseks või töötingimuste parandamiseks otseselt vajalike seadmete, vahendite ja masinate, s.h. mootorsõidukite ostmine ja paigaldamine ja infotehnoloogiliste meetodite (näiteks: e-kaubandus, e-broneerimine, kaugtöökohad jne) kasutusele võtmiseks vajaliku riist- ja tarkvara soetamine.

Voor on väike ja vahendeid jääkide arvelt 19 283,23 eurot. Minimaalne taotlemise summa on 5 000 eurot ja maksimaalne 10 000 eurot taotluse kohta. Toetuse määr on kuni 60% abikõlbulikest kuludest, mootorsõiduki ostmiseks kuni 30% abikõlbulike kulude maksumusest.

Täpsem info meetmelehes.

Infopäev taotlejatele toimub 27. aprillil Zoom keskkonnas. Registreerimine avatakse aprillikuus.