COVID19 meetme infopäev

Raplamaa Partnerluskogu meetme „ Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks“ taotlusvoor on e-PRIA s avatud 15.05.-25.05.2023
Infopäev taotlejatele toimub 27. aprillil Zoom keskkonnas algusega kell 15.00

Toetatavad tegevused:
• tootmiseks, teenuste osutamiseks, turustamiseks või töötingimuste parandamiseks otseselt vajalike seadmete, vahendite ja masinate, s.h. mootorsõidukite ostmine ja paigaldamine;
• infotehnoloogiliste meetodite (näiteks: e-kaubandus, e-broneerimine, kaugtöökohad jne) kasutusele võtmiseks vajaliku riist- ja tarkvara soetamine.

Täpsem info ja eelregistreerimise ankeet on leitav SIIT
Facebooki infopäeva ürituse link SIIN