Eesti Bioringluse Liit ootab uusi liikmeid

Eesti Bioringluse Liit on loodud 2020 märtsi lõpus. Liit on loodud inimestele ning ettevõtetele, kes soovivad tuua ringmajanduse ja innovatsiooni orgaaniliste jäätmete käitlusesse, loomaks nii kogukondlikku, keskkondlikku kui ka majanduslikku väärtust orgaanilistele jääkmaterjalidele ning sidumisele põllumajandusega. 

Bürokraatia ja poliitika, mis pöörleb ainult ümber probleemide, raha ja sihtarvude, on teinud Eesti Bioringluse Liidu soovi, luua eelpool nimetatud väärtust, väga keeruliseks. Selle probleemi lahendamiseks on liit pidanud vajalikuks tuua kokku inimesed ja organisatsioonid, kes jagavad nendega sama veendumust. Väärtuslik orgaanika peaks olema kokku kogutud, väärindatud ja suunatud tagasi sinna, kus teda enim vajatakse – põllumajandus, loomakasvatus jne. 

Eesti Bioringluse Liit tunneb muret selle pärast, mis toimub täna tavapõllumajanduses, kus suurtes kogustes sünteetiliste agrokemikaalide kasutamisega tagatakse oodatav saagikus, kuid seejuures ei pöörata piisavat tähelepanu mulla, taimede, ökosüsteemi ja inimeste tervisele, ning selle muutmiseks tuleks toetada keskkonda taastavaid ja arendavaid tegevusi loomulikul viisil.

Liit soovib koondada kõiki neid, kelle tööprotsesside käigus orgaanikat tekitatakse, käideldakse ja väärindatakse ning kellel on huvi teisel ringil seda kasutada. 

Üldjuhul nähakse ülejäävat orgaanikat kui probleemi, millele on vaja lahendus leida. Biojäätmed kogutakse elanikelt kokku ning käideldakse, sest muidu on probleem. Liit soovib oma liikmetega läheneda käitluse teisest otsast. Tekiks vajadus, väärtus ja nõudlus väärtuslikule orgaanikale ning see ringleks väärtusliku sisendina enda tootmisesse. 

Liit soovib tuua kokku ringmajanduse ja orgaaniliste jäätmete spetsialistid, jätkusuutliku põllumajanduse entusiastid ja praktikud, et koos luua kogukondlikku, keskkondlikku kui ka majanduslikku väärtust orgaanilistele jääk materjalidele. Kindlasti kõnetab antud valdkond erinevaid inimesi erinevalt, kuid ühiste jõududega saab arendada lahenduse, mis aitaks meid kõiki. Võimalik on koos korraldada koolitusi, jagada kogemusi ja hakata ühiselt väljakutseid lahendama. 

Liit soovib luua suurt pilti – suur visioon ja eesmärk, aga igal liikmel oleks oma vastutus. Plaanis on regulaarsed kohtumised, infovahetus, teadmiste täiendamist ja tegevusi, liikudes suurima eesmärgi poole. 

Eesti Bioringluse Liit on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liige, ning eesmärk on seal töögruppide töös osaleda ning liidu eesmärke teenida, samuti vahendada Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja infolistist asjakohast infot. 

Esimene ühine koosolek on Eesti Bioringluse Liidul plaanitud sellel kevadel (ilmselt virtuaalselt) kus pannakse paika esmased eesmärgid ning luuakse töörühmad ja kehtestatakse liikmetasu. Info koosoleku kohta saadetakse liikmetele.

Eesti Bioringluse Liiduga liitumiseks täida AVALDUS . Täiendav informatsioon liitumise kohta SIIN.

Liidu uudiskirjaga saab liituda SIIN. Uudiskirjaga antakse teada liiduga seotud üritustest ja uudistest. Liidu koosolekute info läheb ainult liikmetele. 

Kui liikmeks astuda ega infomeile juurde ei taha, aga on soov oma mõtteid jagada, siis saab liidu tegevusele anda sisendit tagasisidevormi kaudu või kirjutades info@bioringlus.ee

Tekst on asutajaliikmete Markko Mäll, Siim Raadik, Raoul Laidoner e-kirjalisest pöördumisest.