Eesti Maaülikool ootab giide koolitusele

Eesti Maaülikooli avatud ülikool annab märku, et 8. veebruarist 2022 alustatakse TASUTA koolitusega loodusgiididele:

INNOVATIIVSE JA NUTIKA LOODUSTURISMI ELAMUSE LOOMINE LÄBI GIIDITEENUSE

Koolitusele oodatakse juba tegutsevad giide (sh FIE-d), kes soovivad oma oskusi uuendada, kompetentsi tõsta või alustada giiditeenuse pakkumist loodusturismi valdkonnas kui ka alles oma tegevust alustavaid giide või turismiettevõtjad (eelistatult väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest).

Koolitus annab osalejale teadmised ja oskused, mida on tarvis giiditeenuse pakkumiseks looduskeskkonnas ning valmistab osaleja ette loodusgiidi kutse saamiseks Eesti Giidide Liidu juures.

Koolitusega liitumisel on oluline soov luua reaalselt toimiv giiditeenusel põhinev loodusturismielamus, mille sisuks võib olla nii mitmepäevane ellujäämisretk, päevane loodustuur rahvuspargis kui ka agro- või maaturismi teenus koduses keskkonnas.

Koolitusel osalejateks võivad olla ka inimesed, kes hetkel ei tööta sh registreerimata töötud.

Kahjuks ei kuulu koolituse sihtrühma riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud (sh õpetajad) ja Eesti Maaülikooli töötajad ja tasemeõppe üliõpilased.

Koolitus toimub Tartus, Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 56/1 õppehoone (tehnikamaja) õppeklassides ja maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

 NB! Enne koolitusele registreerumist mõelge palun läbi, kas Teil on aega ja valmisolekut osaleda kõigil ettenähtud koolituspäevadel ja sooritada iseseisvaid ülesandeid.
Koolitusel osalemise eeltingimuseks on 1. veebruariks 2022 esitatud motivatsioonikiri (eelkodutöö).

Selle koolituse täpsema kirjelduse ja lingi registreerumiseks leiab aadressilt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12402&id_ay_toimumine=18385&systeemi_seaded=3,1,12,3,

Koolitus toimub ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toimuvate täiskasvanute täienduskoolituse kursuste riikliku koolitustellimuse 2022. aastaks raames ning koolitustegevust rahastatakse ESF programmist “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”.

Kohtumiseni maaülikoolis!

Eesti Maaülikooli avatud ülikool

Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 (III korrus)

51006 Tartu

tel 731 3275

e-post: avayl@emu.ee

http://avatudylikool.emu.ee/

avatud ülikooli facebook

Allikas: Eesti Maaülikool