ELARD avaldus – LEADER programm jätkub 2021-2027

Euroopa LEADER tegevusgruppide liit  (ELARD)  tegi avalduse seoses LEADER programmi jätkamisega 2021-2027 aastal.

Euroopa Liidu Leader programm sai hiljuti 25 aastaseks, praegu ühendab ligi 10 miljardi eurose avaliku rahastamisega LEADER ligemale kahte tuhandet kuutsada  LEADER tegevusgruppi, kes tegutsevad  kokku 161 miljoni elanikuga maapiirkondades.

Euroopa  LEADER tegevusgruppide liidu avalduses öeldaks,  et LEADER lähenemisviis peab seadma oma peamiseks eesmärgiks kohalike kogukondade tugevdamise. LEADER põhimõtteid peab austama ja käsitlema lugupidamisega niihästi EL kui ka liikmesriikide ja omavalitsuste tasandil.

Uuel perioodil peab LEADER liikumine saama üheks osaks mitmepoolselt rahastatavaks Kogukonna Juhitud Kohaliku Arengu  (CLLD)  strateegiast.  Kogukonna arengut tuleb toetada lisaks LEADER’le komplekselt ja läbimõeldult teiste erinevate Euroopa Struktuursete Investeeringufondide kaudu. Selleks tuleb liikmesriikides  kehtestada ühtne  fondide kasutamise reeglistik ja moodustada selleks ühtne asutus.  Ühtne reeglistik peab seadma eesmärgiks kohalike  kasusaajate huvid. Kohalikud LEADER tegevusgrupid peavad aga keskenduma piirkonna maaelu elavdamise tegevustele.

Toetuste käsitlemise seadusandlust tuleb tasakaalustada, kindlustades ühelt poolt LEADER meetodi ja põhimõtete jälgimise, teisel poolt aga tuleb oluliselt vähendada liikmesriikide poolt kehtestatud bürokraatlikke takistusi.

ELARDi   avalduse teksti saate lugeda praegu inglise keeles, ametlik tõlge lisandub varsti

Tartu-Declaration-LEADER_CLLD2020+

footer-elard-19-aprill-2016-finale-suur