Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamise projektide menetluse esimene etapp lõppes

Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetme “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” projektide menetlemise esimene etapp jõudis lõpule.  Hindamiskomisjon koostas projektide paremusjärjestuse ja partnerluskogu juhatus kinnitas selle ning tegi PRIA-le ettepaneku projektide rahastamiseks vastavalt Raplamaa Partnerluskogule ettenähtud  eelarvelisele rahasummale.

Projektide vastuvõtt toimus kuni 2. maini 2016, millele järgnes taotluste parandamine ja täiendamine.  25. maist alates hindas projekte hindamiskomisjon, kes  käis kohapeal  vaatamas kõiki esitatud projektitoetuse taotlusi. Komisjon, mida juhtis EAS kogemusega ettevõtlusnõustaja Egon Eiche, koosnes Raplamaa Partnerluskogu  piirkonnas valdade Leader sidusrühmade poolt välja valitud liikmetest, kellel kõigil on praktiline kogemus töötamiseks ettevõtluses.  Komisjon külastas LEADER objekt 31. mail ja 2. juunil.   Edasi järgnes kõikide projektitaotluste hindamine, iga komisjoni liige andis igale projektile  neli erinevat hinnet vastavalt projektide hindamiskriteeriumidele.  Antud hinnete alusel kujundas komisjon iga projekti keskmise hinde ja nende põhjal paremusjärjestuse.

Juhatuse poolt kinnitatud paremusjärjestus koos projektitaotlustega edastati e-PRIA  programmi kaudu edasi.  Nüüdseks on PRIA-l aega kolme kuu jooksul menetleda esitatud taotlusi ja teha lõplik otsus taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest.  Pärast PRIA otsus avalikustatakse Raplamaa Partnerluskogu kodulehel  rahuldatud taotluste nimekiri. Taotlejad saavad teavet oma projekti kohta kas oma e-posti aadressile (juhul, kui nad on teinud vastava märke e-PRIA kasutajaks registreerides) või oma e-PRIA kasutaja kontol lingi all Teated.

 meetme 2 projektitaotluste ülevaade

tulevane teenindusruum     edukas turismiettevõtja soovib laieneda     arenev puiduettevõte investeerib     mikroettevõte vajab abi

mikroettevõtte tootmisruum   tootmine käib hooga        turismiettevõtja tutvustab projekti 2     uudne turismiteenus fatbike uue investeeringu vajadust selgitamas    väikeettevõtevajab uusi tootmisseadmed       turismiettevõtja tutvustab projekti 2       turismiettevõtja tutvustab projekti