Hindamiskomisjonide liikmete koolitus

Kolmapäeval 27. aprillil 2016  kl 16 toimub Rapla maavalitsuse suures saalis Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetmete hindamiskomisjonide liikmete koolitus. Koolituse esialgne päevakava on järgmine

  1. Hindamiskomisjoni liikmete tegevuse üldised põhimõtted ja komisjoni liikme eetika. Ettekande teeb Triin Pobbol, Järva Maavalitsuse arengu-ja planeerimisosakonna juhataja, meetme 1 hindamiskomisjoni esimees.
  2. Maaeluministri LEADER määruse sätted, mis puudutavad hindamiskomisjonide tegevust. Ettekande teeb Jaak Vitsur, Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht
  3. Raplamaa Partnerluskogu projektide hindamise kord praegusel uuel perioodil. Ettekande teeb Iris Haiba, Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht
  4. Kogemused hindamiskomisjonide töö alalt eelmisel LEADER perioodil. Sõna võtavad eelmise perioodi hindamiskomisjonide liikmed.
  5. Tegevus töögruppides  ( hindamiskomisjonide kaupa) hindamise kriteeriumid ja hindamistabelite täitmine, ringsõidud                 objektidel, komisjoni koosolekute läbiviimine ja paremusjärjestuse koost