Hõbedane vapimärk kauaaegsele tegevjuhile Jaak Vitsurile

Raplamaa Omavalitsuste Liit tunnustas Raplamaa Partnerluskogu kauaaegset tegevjuhti Jaak Vitsurit hõbedase vapimärgiga.

Jaak on mees, kes koostöös Raplamaa Omavalitsuste Liidu ning Raplamaa Arendus ja Ettevõtluskeskusega vedas ja juhtis Euroopa Liidu maaelu arenguprogrammi LEADER toetusprogrammi rakendamise alustamist Raplamaal.

Olles majandusliku kõrgharidusega, oli Jaagule omane ennast kurssi viia erisuguste maaelu arengut kavandavate protsessidega.  LEADER temaatikale lähendas teda juba 2003. aastal läbitud maaelu arengu planeerimise ja juhtimise koolitus ning aastal 2006 asutatigi Raplamaal organisatsioon, Raplamaa Partnerluskogu, mis tegeleb LEADER toetusmeetmega.

LEADER toetusmeetme eesmärk oli ja on tänasel päeval soodustada maapiirkonna elanike algatust kohaliku elu ja ettevõtluskeskkonna arendamisel, leidmaks uudseid lahendusi oma piirkonna eripärasid arvestades.

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu asutati 2006. aasta 9. mail ning Jaak Vitsur oli esmalt selle organisatsiooni juhatuse liige ning alates 2007. aastast, mil asus tööle organisatsiooni büroo, võttis Jaak enda õlgadele tegevjuhi ameti ning kandis seda kuni aastani 2019.

Euroopa Liidu maaelu arenguprogrammi LEADER raames on Jaak aktiivselt osalenud nii Eesti tasandil kui rahvusvahelises maaelu- ja kultuurielu arendamise koostöös ja vedanud rahvusvahelisi koostööprojekte. Samuti esindanud Eestit mitmetel rahvusvahelistel LEADER kohtumistel ning konverentsidel ja olnud oma suurepärase keeleoskusega tõlgiks arvukatel õppereisidel.

Jaagu mitmekülgsust, tegutsemistahet ja laialdasi teadmisi näitab ka see, et ta on Kehtna Hoiulaenuühistu nõukogu ja EELK Rapla Maarja Magdaleena kiriku nõukogu liige.

LEADER-pere rõõmustab koos Jaaguga ning soovime õnne kõrge tunnustuse puhul!