Igakevadised külaüritused – LEADER talgud Raplamaal

Maikuus  toimusid Raplamaa Partnerluskogu valdade sidusrühmades igakevadised kogukonna elavdamise üritused – kevadtalgud – külakoosolekud.

Talgute traditsioon sai Raplamaa Partnerluskogus alguse kümme aastat tagasi 2007.a. Ürituse eesmärk oli kaasata kohalikku kogukonda ühiselt mõtlema, kavandama ja praktiliselt tegutsema.  Esimesed kogukonnatalgud viidi läbi maikuus 2007.a.  Kaius, kus LEADER sidusrühm Kaiu Jahindusklubi eestvedamisel hakati ettevalmistama Kaiu Jahimaja ja selle ümbrust tulevaseks LEADER projektiks.

Nüüdseks on saanud traditsiooniks, et LEADER programmi abil rajatud  kogukonna objekte nagu külaplatsid, terviserajad, puhkealad,  külamajad, jahimajad, laste mänguväljakud, laululavad,  korrastatakse, remonditakse ja valmistatakse ette suveperioodiks just ühise  talgutegevuse kaudu. Nii on tagatud üks oluliseim nõue LEADER projektidele – nende toimimise jätkusuutlikkus.

Ühine talgupäev on samas muutunud kohalikule kogukonnale ka aasta suurimaks külakoosolekuks, kus arutatakse konkreetselt läbi niihästi oma kogukonna tegemiste kava algavaks suveks ja sügiseks, kui ka võetakse sõna ja tehakse ettepanekuid maaelu probleemide lahendamiseks.

Käesoleval kevadel on mitmed LEADER sidusrühmad juba korraldandu  kevadtalguid-külakoosolekuid.

Kehtna valla  LEADER sidusrühmas  toimusid talgud

  1. Kaerepere piirkonnas, loe lähemalt

Kaerepere talgud kodulehele

Talgud Kaereperes 7.mail LEADER objekti noorte mänguväljak ettevalmistamisel

Valtu Nurme talgud 2 Valtu Nurme talgud 3 Valtu Nurme talgud 7.mai 17

2. Lau küla

Lau küla talgud

IMG_6378 IMG_6402 IMG_6407 IMG_6416 IMG_6419 IMG_6421

 

Rapla valla sidusrühmas 

  1. Röa küla

Aeg: 06.05.2017.a.kell 10-15

Talgupäeva sisu:

Võsa raiumine, külaplatsi ja Röa oja kalda riisumine, prügi koristamine, bussipeatuste prügist puhastamine ja infotahvlite hooldus, külakiige puidukaitsevahendiga töötlemine, mänguväljaku hooldus ja pesemine, rippsilla ümbruse koristus, külaplatsile infotahvli ehitamine, jaanilõkke ehitamine. Lõunatunnil külarahvaga küla probleemide arutamine, suviste ürituste ettevalmistamine.

LEADERi ja Raplamaa Partnerluskogu uut strateegiat  tutvustas Sandra Mägi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2.Kõrvetaguse küla

Talgu aruanne Kõrvetaguse küla

3. Kuusiku küla

Aruanne talgupäeva kulude hüvitamiseks

18155829_1132720603499431_378720228520360460_o 18156001_1132720650166093_6185440328054394861_o 18156680_1132722313499260_8215060152037716984_o arutelu 2 Leader stend talgusupp

4. Valtu küla

LEADER talgud Valtu külas

2017-05-06 13.34.11 2017-05-06 13.34.51 2017-05-06 13.39.03 2017-05-06 13.41.09 2017-05-06 13.56.43 2017-05-06 13.57.57

 

 

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu Märjamaa valla sidusrühm

Kavatseme viia läbi LEADERi teemalise infoseminari koos talgutega Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamise elluviimiseks ja kohaliku sidusrühma arendamiseks järgmiselt:  

  1. Russalu küla

Ürituse sihtrühm/kasusaajad: Russalu küla elanikud, nende pereliikmed ja suvitajad – 20-25 in

Ürituse eesmärk on: 

Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamiseks elanikkonna kaasamine.

Ürituse läbiviimise kava (programm):

Aeg: 01.05.2016.a.kell 12-16

Talgupäeva sisu:

1.mai talgud Russalus.

 Juba 15 aastat on 1.mail Russalu külakeskuses käinud hoogsad talgutööd. Nagu ikka kevadeti, veeti ära talvine lehe- ja oksasodi, parandati tormis kannatada saanud külastendi ja tehti muid väiksemaid parandustöid. Ära peeti ka külakoosolek, kus võeti kokku eelmist hooaega, planeeriti järgmist ja tutvustati Leaderi poolt pakutavaid võimalusi külade arendamisel.

Ilm oli üle pika aja soe ja ilus ning pani mõne talgulise küll torisema, et kindlasti saab selle aasta ainus ilus ilm külakeskuse heaks panustatud, kuigi kodus samamoodi suured tööd ilma ootamas. Kõik sai sooja päikese all ja suure kambaga igatahes kiiresti tehtud ning talgusupp ja kaneelirullid olid õnneks ka sama mõnusad nagu selle päeva ilm 🙂

Ethel Espenberg

IMG_20170501_115029 IMG_20170501_121112 IMG_20170501_125423 IMG_20170501_125439 IMG_20170501_141251 IMG_20170501_150745 IMG_20170501_151654

2. Tolli küla

Ürituse sihtrühm/kasusaajad: Märjamaa valla  Tolli  küla elanikud – 32 in

Ürituse eesmärk on:  

Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamiseks elanikkonna kaasamine.

Ürituse läbiviimise kava (programm):

Aeg: 29,04.2017   kell 10,00

Talgupäeva sisu:

Küla teede äärte korrastamine – murdunud puude mahavõtmine, puude ladustamise kohtade korrastamine, külaplatsi korrastamine, jaanilõkke tegemise koha ettevalmistamine jms. Lõunatunnil külarahvaga küla probleemide arutamine, uute elanikega tutvumine,  suviste ürituste ettevalmistamine.

LEADERi  tegevuste  tutvustus  ning Raplamaa Partnerluskogu strateegia ja taotlusmeetmete arutelu.

Vastutav isik: külavanem Elle Vesinurm tel 56622929, e-post: tollikula@gmail.com

Talgud 29,04,2017 009 Talgud 29,04,2017 019 Talgud 29,04,2017 027 Talgud 29,04,2017 028 Talgud 29,04,2017 046 Talgud 29,04,2017 059 Talgud 29,04,2017 065

Käru valla LEADER sidusrühmas 

MTÜ Käru Tuletõrje Selts korraldab Käru Pritsimaja ümbruse ja Käru Terviseraja korrastamise talgud ja LEADER infopäeva 30.04.2017 kell 11.00- 16.00

Kavas: LEADER toetusega rajatud objektide Käru Pritsimaja ja Käru Terviseraja korrastus- ja koristustööd, pinkide ja seadmete hooldustööd, võsa raiumine ja koristamine, lõunapausi jajal talgusupi söömine ja arutelu LEADER võimaluste parema ärakasutamise kohta kogukonna ja elukeskkonna edendamisel ( ettekandja Elari Hiis, Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige)

Kasusaajad: Käru aleviku elanikud, Pritsimaja ja Terviseraja kasutajad

Vastutav: Elari Hiis, 5143733

Kaiu valla LEADER sidusrühmas

MTÜ Laansoo motokrossi team korraldas 30. mail 2017 talgud Kuimetsa karstiala korrastamiseks.

Spordiklubi Laansoo Motokrossi Team MTÜ üleskutsele tulla 30.04.17.a Kuimetsa karstiala korrastama vastas 20 inimest.

Talgute raames osales 30.04.17 18 inimest, kellest 15 ka registreerisid. ( nimekiri lisatud )
Et karstiala oli 3 aastat hooldamata, oli metsaalune sodist ja prahist paks jälle.
Korjasime kokku 15 kotti prügi, tassisime kokku oksi ja lausa puunotte, millised radadele langenud ( kokku 4 traktori kärutäit ).
Planeeritud sai tee Neitsimäele.

Tööd jätkub, kuna rajatised on lõhutud ja lagunemas jälle.
Samuti pani imestama, et keegi on saega karstialal “möllamas” ja metsa langetamas käinud ja langetatud puud radadele ja metsa alla kõdunema jätnud.
Edastan langetatud puudest pildid, kokku kogutud ja juba põletatud prahist pildi jne.
20170430_094941 (1) 20170430_095007 20170430_095254 (1) 20170430_095305 (1)

Vastutav: Juss Laansoo