Infoseminar ettevõtjatele

Märtsi esimestel päevadel avaneb PRIA taotlusvoor “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ ettevõtjatele. Taotlusi võetaks vastu 2 nädalat!
Meetme INFOSEMINAR Raplamaa ettevõtjatele toimub
11. veebruaril kell 14.00-16.00 veebis ja on osalejatele tasuta.

Täpsem info ja registreerimine SIIN

KES SAAVAD TAOTLEDA?

– ettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro;

– mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja).

TOETUSE SUURUS taotleja kohta on kuni 150 000 EUR.

TOETUSMÄÄR: 40%

MILLEKS SAAB TOETUST KASUTADA?

– ehituseks, renoveerimiseks

– uue masina või seadme soetuseks

– rändkaupluse soetamiseks

PRIA veebilehel olev info siit

Küsimustele saab vastused infoseminaril ja Youtubis olevatest lühivideotest

NB! Finantsprognooside koostamine enne investeeringu tegemist tõstab oluliselt edukuse tõenäosust projekti elluviimisel!

Vaata kolme videojuhendit selle kohta, kuidas hästi lihtsalt oma ettevõtte jaoks finantsprognoosid kokku panna: 

Infoseminari korraldamist kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.