Infotund Maaelu Edendamise Sihtasutusega

11. juunil 2020 kell 10.00 toimub infotund Maaelu Edendamise Sihtasutusega

Info ja registreerimine

Vebinar-infotund edastatakse Youtube otseülekandena – Link vaatamiseks saadetakse registreeritud osalejatele e-postiga ja pannakse üles ka ürituse veebile kl 09.55 Osalejate arvule piiranguid ei ole. 

Infotunnis käsitletakse MES-i olemasolevaid meetmeid, kui ka spetsiaalselt COVID kriisi leevendavaid meetmeid: laenud, laenukäendused ja kriisimeetmed. MES-i meetmete kohta INFO

Infotund on mõeldud kõigile huvilistele.

Infotunni ajal saab küsimusi esitada PAIDLET keskkonnas