Juhatus kinnitas pingerea

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas oma 19.01.21 ja 22-25.01.21 toimunud elektroonilistel koosolekutel meetme 2 “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” (investeeringud) 15.10-15.11.20 vooru projektide toetusetaotluste pingerea, mille alusel teeb Raplamaa Partnerluskogu ettepaneku projektide toetustaotluste rahastamiseks PRIAle.

Rahastamise ettepaneku nimekirja näeb SIIN ja juhatuse protokolle saab lugeda SIIT

Meetmesse laekus 29 taotlust, neist 1 ei vastanud meetmelehele ja 3 ei esitatud lõpuni. Hindamisele kuulus 25 projektitaotlust. Meetme maht oli 182 000 eurot.

Taotlused olid kõik tugevad ja innovaatilised. Hindamiskomisjon külastas kõiki 25 taotlejat, kelle projekti toetusetaotlus oli hindamisele saadetud. Komisjon tõdes, et olid väga huvitavaid ideid, edasiarendusi ja ettevõtlikkust täis projektid. Saame igati uhked olla meie tegevuspiirkonna ettevõtjate üle!

Edasi saadame toetusetaotlused PRIAsse, kes neid menetlema hakkab ning kolme kuu jooksul rahastamisotsuse teeb. 

Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse PRIA e-teenuse keskkonnas kinnitamise  päevale järgneval päeval (Leader määrus § 27 p4).

Taotlejatele, kes mahtusid rahastusse juhatuse poolt kinnitatud pingereas, saadame märgukirja kui taotlused on e-PRIAs meie poolt kinnitatud.