KAIU-JUURU PIIRKONDADE LEADER STRATEEGIA 2023-2027 ETTEVALMISTAMISE KOOSOLEK

KAIU-JUURU piirkondade LEADER strateegi 2023-2027 ettevalmistamise koosolek toimub 27. juunil algusega kell 18.00 Karitsa jahimajas.

Kavas:
1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte
2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks
Lisainfo: Heiti Arro heiti.arro@gmail.com tel 521 4135 ; Hannes Vald hannesvald@gmail.com  tel 527 4283

Sündmus viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.