Kevadised talgud LEADER piirkonnas lähevad täie hooga

Aprillist juunikuuni teevad Raplamaa Partnerluskogu   valdades asuvad LEADER sidusrühmad kevadisi talguid, et suveperioodiks korda seada LEADER  programmi abiga rajatud külaobjektid – külaplatsid, mänguväljakud, terviserajad, puhkealad,  laululavad, spordiväljakud.

RÖA külas Rapla vallast kirjutab Andro Metsis  7. mail toimunud talgutest.  Osalejaid oli meil kokku 28 hinge. Korrastasime ja lakkisime üle mänguväljaku puitelemente. Puidukaitsevahendiga sai üle töödeldud külakiik. Ehitasime külaplatsile teadetetahvli. Puhastasime metasalust ja kõrgepingeliini alust võsast ning tassisime kokku jaanilõkkeks. Samuti alustasime paekividest pitsaahju ehitust, see projekt jätkub kuna segu peab vahepeal kivistuma. Samuti niitsime ära külaplatsi, ajasime laiali mullamutihunnikud ja korrastasime ojaäärset kallast.

 

Ülle Laasner kirjutab Rapla valla küladest

Raka ja Oela küla talgud toimusid 30.04.2016.a. Raka ja Oela külades – osales 36 inimest (Oela 20, Raka 15 inimest, lisaks abilisi Purkust).Koristati Kodila vana kooli ümbrust, võetakse maha kuivanud puid ja põõsaid, tasandati pinnast, suleti hoone uksi ja aknaid kokku ca100m/2, korrastati ja riisuti Oela külaplatsi.LEADERi ja Raplamaa Partnerluskogu uut strateegiat tutvustas MTÜ Rapla Valla Külade Ühendus juhatuse esimees Tiit Tammsaar. Toimus arutelu Oela ja Raka küla arengute teemal – vaadeldi Kodila kandi arengukava kahe aasta perspektiivis ja tehti ettepanekuid.

Nõmme küla talgud toimusid 30.04.2016.a. Nõmme külas kell 16-20. Osales 13 inimest.Viidi läbi kevadkoristus, s. h elektripostide vahetamise käigus maha saetud puude/okste äravedamine lõkkeplatsile, lõkkeplatsi ümbruse üldine korrastamine, ümbritseva maastiku ilmestamine jms vajalik tegevus, mis muutis küla kenamaks.LEADERi ja Raplamaa Partnerluskogu uut strateegiat tutvustab MTÜ Rapla Valla Külade Ühendus juhatuse liige Ülle Laasner. Toimub arutelu Nõmme küla arengute teemal, anti sisendeid Rapla kandi arengukavasse, arutati kevadlaada korraldust 14.05.2016.a.

Kõrvetaguse küla talgud toimusid 07.05.2016.a. Kõrvetaguse külas kell 11-15. Osales 20 inimest üheksast talust.Talgute raames toimus peamiselt ühe teeäärse karjamaa puhastaminepalkide hoiustamise jääkidest, mis oli seisnud 2 aastat koristuse ootuses, kuid mis jäi metsaveo firma polt tegemata ning külaplatsi korrastamine (nottidest jaanilõkke tegemine).Küla koosolekul rääkis Ülle Laasner Raplamaa Partnerluskogu tegemistest ja uuest perioodist ning otsustati teha avaldus vallavalitsusele haldusreformi käigus küla liitumiseks Märjamaa vallaga.

Pirgu külas toimusid külatalgud kevadtalgud laupäeval 30. aprillil 2016. Osales 33 inimest Heakorrastati Pirgu küla ümbrust ja terviserada. Värviti istepinke, bussipeatust, liivakaste, terviseraja objekte. Ehitati tiigi äärde puidust tugistend, kuhu kinnitati päästerõngas.  Peeti külakoosolek küla arengu üle arutamiseks. Üritust vedasid Urmas ja Lea Tammemäed.

 

kevadtalgud-2016 Pirgu külas

Kehtna vallast teatatakse:

LEADER  kevadtalgud Inglistel piirkonnas Saidapere külaplatsil.

07. Mail 2016 sai Saidaperes tehtud järgmised tööd:

 1. Teeääred riisutud, praht põletatud
 2. Külaplats riisutud ja niidetud
 3. Külamaja katus puhastatud lehtedest ning okstest
 4. Lillepeenrad rohitud
 5. Õuelilled istutatud
 6. Platsi äärest võsa lõigatud
 7. WC üle värvitud
 8. Mehed tõid vanurile metsast küttepuid (osa jäi veel tuua)
 9. Talgupäev lõppes ühise supisöömisega ja küla koosolekuga, kus arutati külas toimuvast ning tutvustati LEADER tegevust Raplamaal.

Talgulisi kokku 18 inimest.

Talgujuht Kadi Lee tel. 5041425

LEADER talgud Ingliste piirkonnas Ingliste külas

07.05.2016 kell 11.00-17.00

 • Koguneti Ingliste parki, kokku tuli 27 talgulist.
 • Korrastati Ingliste küla mõisapargi laululava.  Tee äärtest korjati prügi, et küla ilmet parandada. Koristati ära vanad maha langenud puud ning veeti jõest välja puid ja oksi.
 • Ehitati jõe äärde ujumisrõnga alus (katusega) infotahvliga, kuhu kinnitati päästerõngas ja viskeliin.
 • Värviti üle punase silla konstruktsioonid.
 • Parandati külas olevate lillekastide olukorda ning istutati uusi lilli.
 • Talgupäeva lõpus toimus ühine söömaaeg, kus tutvustati ja arutati LEADER tegevust.
 • Talgujuht Kaisa Vahtmäe, tel. 53320129.

LEADER kevadtalgud Ingliste piirkonnas Lau külas

Lau küla kevadtalgutel osales 27 inimest. Töid alustati kell kümme varem kokkulepitud objektidel. Korrastati endise vallamaja, koolimaja ja kaupluse asukohti. Külatahvel sai “mütsid” pähe ja kauni lillepeenra. Paigaldati uusi postkaste ja korrastati varem paigutatud postkastide ümbrust. Talgupäev lõppes kell kaks ühise supisöömise ja küla koosolekuga, kus arutati ka LEADER tegevust Raplamaal.

Talgujuht Aare Hindremäe. tel. 5117345

Kokku osales Ingliste piirkonna talgutel 72 inimest! Ülevaate koostas Aare Hindremäe


 

 

Talgute koordinator Ethel Eharand teatab Märjamaa vallast Russalust

Russalus toimusid 1.mail juba 15 aastat järjest kevadtalgud. Inimesi oli väljas 26, kellest varasemad alustasid juba hommikutundidel ja viimased lahkusid alles kella kuue ajal. Kuna ilm talgulisi soosis, sai tehtud väga palju töid. Nendest tähtsamad: siluti ja täideti pinnast nii masinatega kui käsitsi, istutati territooriumi piirile elupuud, riisuti ja puhastati õueala talvisest risust. Külamajas tehti kevadised sansõlmede hooldustööd ja parandati teise korruse koridori lagi.Teavitamine oli stendidel, kodulehel ja facebookis.

Jürgen Kusmin teatab Märjamaa vallast Veliselt

Velise küla elanikud kogunesid talguid läbi viima Sillaotsa talumuuseumisse 07.mail 2016. Kokku tuli 32 külaelu edendajat, kes korrastasid talumuuseumi territooriumi algavaks kevad-suviseks hooajaks. Arutati Sillaotsa talumuuseumi kasutamise võimalusi noortele maaelu traditsioonide tutvustamiseks ja maaelu ning maaettevõtluse propageerimiseks.

Naistevalla külas Märjamaa vallas toimusid külatalgud 7. mail.  Korrastati LEADER toetusega rajatud objekti Naistevalla külamaja ja selle ümbrust. Osales 29 inimest. Üritus vedas  Avo Vassar

Naistevalla talgud img_7573 img_7582

Naistevalla talgud 2 img_7645 img_7647

Talgud Kehtna vallas Kaerepere külade piirkonnas

Talgute koordinaator Helen Link teatab

Viidi läbi LEADERi teemaline infopäev koos talgutega Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamise elluviimiseks ja kohaliku sidusrühma arendamiseks:

 1. Valtu-Nurme külas : 30.aprillil 10.00- 16.00 ja 17.30-21.00 Ürituse sihtgrupp/kasusaajad: Valtu-Nurme küla elanikud – planeeriti 30 osalejat, osales 34 inimest.
 2. Kaerepere alevikus 4.mail kell 10.00-15.00 ja 7.mail 2015 kell 10.00-15.00

Ürituse sihtrühm/kasusaajad: Kaerepere aleviku elanikud – planeeriti 100 osalejat, osales  kokku143 inimest.

Kokku osales kahes piirkonnas talgupäevadel 177 inimest.

Tehtud tegevused ja tööd:

Valtu-Nurme küla:

Valtu-Nurme külas peeti talguid 30.aprillil. Talgutöödena puhastasime külaplatsi ümbruse, korrastasime lõkkeaseme  kasutushooajaks, puhastasime katusealuse ning selle inventari, tegime külasiltide viimistlushoolduse, puhastasime  teepeenrad  prügist, kividest, risust ja võsast, et hõlbustada niitmist ja lumetõrjet. Samuti puhastasime metsaaluse  ning võtsime  võsa ja korjasime  ja põletasime oksad.Pausi ajal sõime koos talgusuppi ja  kooki ning jõime morssi. Pärast toimus volbrituli ja talguvorstide söömine  ning Leader infopäev, kus arutasime LEADER programmi uute võimaluste ärakasutamise võimalusi.

Kaerepere alevik:

2.mail korjasid koolilapsed koos õpetajatega prahi teeäärtest alates Viljandi poolt sissesõites kuni Kumma külani ja kogu aleviku territoorium koos kooli laulukaare alusega. Samal päeval riisusid Valtu LA Pesapuu töötajad ala majandusparklast kiigeplatsini ja lasteaia peasissekäigu ees oleva haljasala parkla ja suure tee vahel

Kaerepere alvikus kogunesime talgupäeval 7. mail Kaerepere seltsimaja ette. Talgulised jagunesid Estonia järve äärde, kus talgutöödena paigaldasime Estonia järve äärde veeohutuspüstaku ja koristasime rannaala sodist ja korraldasime sealt sodi ära viimise.

Teine seltskond koristas Kaerepere alevikus elumajade, Valtu Seltsimaja ning Staadioni ümbruse sodist  ja lehtedest. Korraldasime ka kogu sodi  ära viimise.Toimus ühine talgusupi söömine,  morsi joomine ja talgulistele  LEADER programmi uute võimaluste tutvustamine. Talgulistel oli võimalus tasuta ujuda Valtu spordimajas kupongi esitamisel ja saada tasuta osa õhtusest peost talgupassi esitamisel.

 

talgud Valtu Nurme LEADER objektil

Talgud Valtu Nurme LEADER objektil  külaplatsil ja laululaval

DSC07700 (1)