Kogukonnaedenduse meetme projektide taotlusvoorust

Kogukonna edendamise meede  on Raplamaa Partnerluskogu  strateegia arendustegevuste ehk nn pehmete projektide meede. Meede asendab eelmise perioodi kolme erinevat meedet – pärimuskultuuri, külaedendust ja noorsootööd.  Uueks komistuskiviks sai paljudele taotlejatele nõue, et projekt peab olema ühisprojekti vormis, mitme osalejaga koostöö kokkuleppe alusel ning et projekt peab kestma vähemalt kaks aastat.

Meetme hindamiskomisjoni üheksa liiget olid esitatud valdade LEADER sidusrühmade poolt, komisjoni juhtis kogemustega kultuuritöötaja Rita Triinu Peussa.

Meetmesse laekus 17 projekti, millest toetamiseks valiti välja 14.  Tegevuse poolest jagunesid projektid järgmiselt:

  • külakogukonna edendajate koolitus 3
  • käsitöö ja kohaliku toidu elustamine ja koolitus 4
  • spordilaagrid, eeskätt noortele 3
  • noorte loovuskoolitus 2
  • tervisedendus 1
  • kooli ja kogukonna koostöö 1

Komisjon analüüsis projekte põhjalikult, kuna seekordne taotlusvorm ja nõuded erinesid oluliselt varasemast. Hindamiskomisjon pidas kaks koosolekut

Hindamise alustamise koosolek toimus 2. mail. Koosolekul päevakorras tutvustasid Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht Iris Haiba ja komisjoni esimees Rita Peussa üksikasjalikult hindamiskriteeriume.  Rita Peussa õpetas projektide hindamise ja keskmiste hinnete arvutamist. Iris Haiba juhtis tähelepanu, mida projektide hindamiskriteeriumide täitmise juures arvesse võtta.

Järgnes projektide hindamine

Hindamiskomisjon  töö lõpetav koosoleku  toimus 10. mail. Koosoleku päevakorras oli projektitoetuse paremusjärjestuse koostamine ja ettepanku tegemine juhatusele projektitoetuste rahastamiseks.

Praeguseks on partnerluskogu juhatus kinnitanud paremusjärjestus ning teinud PRIA-le ettepaneku toetuste rahuldamiseks ettenähtud eelarve piirides.  PRIA-s käib taotluste kontroll ja taotlejatele tulevad järelpärimised.

Augustikuu teise pooles peaksid taotlejad saama kätte taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused.