KOHILA tutvustuseks videoklipp Eesti-Soome LEADER projekti konkursile

Kohila valla külaelu edendajate koostöös valmis  Kohila ettevõttel OÜ Aeromeedia  kaunis videoklipp, mille autorid esitavad  Eesti ja Soome  vahelisele konkursile.

Konkurss  kaunimatele  maaelu kujutavatele videotele toimub Nurmijärvi valla, Nurmijärvi piirkonna ja Raplamaa LEADER tegevusgruppide vahelise rahvusvahelise koostööprojekti AVEC raamides.

Eesti ja Soome pooled esitlevad kumbki 5 kaunimat videot, mis vastavalt Eesti ja Soome poolsete hindamiskomisjonide poolt välja valitakse.

Kaunimate videote valmistajad sõidavad vastavalt Soome ja Eestisse tutvuma maaeluga.

Rahvusvaheline koostööprojekt AVEC on pühendatud Eesti ja Soome 100 aastapäevale ja kestab kuni 2019.aastani.

Kauni video Kohilast  autor on HENRY  TOMBAK  koos Marleen Veskis’ega avaldatakse autorite loal.  Video kasutamise suhtes kehtivad autoriõigused.

Kohilat tutvustavat videot vaadake siin