Korduv teadaanne: Raplamaa Partnerluskogu meetmete 2 ja 3 taotlusvoorude tähtajad

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2017.a rakenduskava meetmete 2 ja 3 taotlusvoorude tähtajad on:

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine.  Voor on avatud alates 1. aprillist.

Projektitoetuse taotluste esitamise lõpptähtaeg on 2. mail kl 23.55.

Toetatakse  ettevõtlusega seotud ehitustegevust ning soetusi  (investeeringuprojektid) ning ettevõtjate koolitustegevust (teadmussiirde projektid).

INFO taotlemise kohta meie kodulehel  https://raplaleader.ee/meede-2/

Projektide hindamine toimub 1-15. juunini 2017.  Hindamiskomisjoni otsus tehakse nädala jooksul pärast hindamise lõppu.  Juhatuse otsus projektitoetuste paremusjärjestuse kinnitamise kohta ja rahastamise ettepanek PRIA-le tehakse nädala jooksul pärast hindamiskomisjoni otsust.

Projektitoetuste hindamine toimub vastavalt kehtestatud korrale Projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise kord

Projekte hinnatakse vastavalt meetme kriteeriumidele Hindamiskriteeriumid. Meetme 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

Meede 3 Kogukonna edendamine. Voor on avatud alates 1. aprillist.

Projektitoetuse taotluste esitamise lõpptähtaeg on 2. mail kl 23.55.

Toetatakse vähemalt kahe partneriga ühisprojekte (tegevusprojekte) , mille tegevused kestavad vähemalt kaks aastat. Antud meetmes ei toetata investeeringuid, ehitustegevust ja soetusi.

INFO taotlemise kohta meie kodulehel https://raplaleader.ee/meede-3/

NB! Taotlused esitatakse ainult VANA e-pria portaali kaudu.  https://epria.pria.ee/epria/

Taotlusi ei saa esitada paberkandjal. Taotlusi ei saa esitada e-posti kaudu.

Kui taotluse esitaja ei ole veel registreerinud e-PRIA kliendiks (kasutajaks), tuleks seda koheselt teha. Ilma e-PRIA kliendiks registreerimata ei saa taotlust esitada.

Vaata e-PRIA kliendiks registreerimise kohta infot 

http://www.pria.ee/et/ePRIA/Leping

Samuti saab e-PRIA kliendiks registreerida e-PRIA uues portaalis   www.e-pria.ee, parempoolne sinine portaal. Sisenete portaali ID kaardiga (ID kaardi lugejaga)  ja kui Te olete oma ettevõtte või organisatsiooni esindusõiguslik esindaja, siis täitke ettetulevad juhendid ja nõuded. 

Projekte hinnatakse vastavalt korrale Projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise kord

Projektide hindamiskriteeriumid Hindamiskriteerium_meede3

MEETMETE INFOPÄEVADE KOHTA JÄLGI INFORMATSIOONI MEIE KODULEHELT