Läänemere-sõbraliku taluniku konkurss

Eestimaa Looduse Fond on välja kuulutanud Läänemere-sõbraliku taluniku konkursi 2021

Läänemere-sõbraliku taluniku konkursile saab kandidaate esitada või ise kandideerida igal aastal, kui konkurss välja kuulutatakse. Kandidaadiks sobivad Eesti põllumajandustootjad/talunikud, kes on võtnud kasutusele häid ja uuenduslikke praktikaid selleks, et vähendada taimetoitainete veekogudesse, sh Läänemerre kandumist. Konkursile esitatav talunik peab maad harima Läänemere valglal (KOGU EESTI asub sellel valglal).

Konkursile võivad kandideerida nii suured kui väikesed, nii mahe- kui ka tavatootmisega tegelevad põllumajandustootjad, nii taime- kui loomakasvatajad üle kogu Eesti. Samuti võivad oma kandidaate esitada põllumajandustootjate/talunike esindusorganisatsioonid, teised talunikud, konsulendid, riigiasutused jt. Oluline on, et kandidaat rakendaks oma tegevuses ühte või mitut meetodit toitainete, sh fosfori ja lämmastiku äravoolu vähendamiseks, näiteks maheviljelust, õigete meetoditega silo ja väetise hoiustamist, tehismärgalade rajamist, uuemaid tehnoloogiaid nagu täppisviljelus vmt. Samuti võetakse arvesse muid keskkonnasõbralikke meetmeid, näiteks poollooduslike koosluste hooldamine.

Konkursi kriteeriumid

Kandideerimisvorm

Eestit on rahvusvahelisel konkursil esindanud perekond Tobreluts Põlvamaalt, Marjasoo talu Tartumaalt, Viraito OÜ Jõgevamaalt, Saidafarm Harjumaalt, Mätiku talu Pärnumaalt, Konju mõisa mahetalu Ida-Virumaalt ning Pajumäe talu Viljandimaalt ja Saarõue OÜ Pärnumaalt. 2013. aastal valiti Eestit esindanud Juhan Särgava (OÜ Saidafarm) rahvusvahelise konkursi võitjaks.

Allikas: Eestimaa Looduse Fond