LEADER kevadised külatalgud Rapla vallas

Rapla valla külades toimuvad traditsioonilised külatalgud, mille käigus seatakse korda LEADER programmi toetusega rajatud külaobjekte,  valmistatakse suveperioodiks ette külaplatsid, mänguväljakud, terviserajad. Talgute lõppedes arutatakse oma küla arendamise  tegevusi jooksval aastal.

Laupäeval 30.aprillil algusega kl 11 on LEADER külatalgud Raka ja Oela külades. Külatalgute käigus tehakse  suviseks hooajaks ettevalmistustöid Oela  ülaplatsil ja korrastatakse  vana koolimaja.  Külakoosolekul arutatakse ümbruskonna külade arengu probleeme ja vajalikke ühistegevusi.  Külaüritust koordineerib Tiit Tammsaar

Laupäeval 30. aprillil algusega kl 15  on LEADER külatalgud Nõmme külas.  Tehakse ettevalmistusi suviseks hooajaks, korrastatakse külaplats ja haljasalad. Arutatakse küla arendamise probleeme.

Info Rapla valla külade ühenduselt  Ülle Laasner     laasner@gmail.com

Laupäeval 7. mail algusega kl 10 on külatalgud  RÖA külas

Kutse Röa küla talgutele

7.mail algusega kl 11 on külatalgud Kõrvetaguse küla. Tehakse korda külaplats, külateed. Arutatakse küla arendamise tegevusi. Talgute eest vastutab Ülle Laasner    e-posti aadress laasner@gmail.com