LEADER kevadised üritused Rapla alevis

Raplamaa Partnerluskogu  Rapla valla sidusrühmas korraldatakse kevadised ühisüritused  ette valmistamaks  saabuva suveperioodi jaoks LEADER projektitoetust saanud objekte. Sellisel viisil kindlustatakse toetatud objektide jätkusuutlik kasutamine.

Laupäeval 7. mail korrastatakse ja remonditakse Rapla ajaloolist kirikuhoonet ja ühte nägusamat avalikku haljasala Raplas – kirikuaeda.

Kiriku talgud 2016

Laupäeval 14. mail korrastatakse ajaloolist Rapla kalmistut, mille rekonstrueerimiseks on lähitulevikus kavas  muuhulgas ka LEADER programmi kaudu.

Kalmistu talgud 2016