LEADER küsitlus kogukondadele

Foto: Andres Kralla

Palume teil vastata Raplamaa Partnerluskogu koostatud küsimustikule.
Oleme väga tänulikud, kui leiate 10-15 minutit käesolevale küsimustikule vastamiseks.

Küsitluse eesmärgiks on välja selgitada, kuidas eelnev LEADER rahastusperiood aastatel 2014-2020 (2021) Raplamaal õnnestus, millega taotlejad rahule jäid, kuidas programm  aitas kogukondadel edeneda ja maaelu mitmekesistada, samuti aitate vastates teada saada, millised olid projektitoetuste taotlemise kitsaskohad.

 

 

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu on koostamas Euroopa Liidu rahastamisperioodiks 2023-2027 uut strateegiat ning on oluline teada, mida saaksime uuel perioodil teisiti teha, kuidas kogukondi paremini toetada, leida uusi arendamist vajavaid valdkondi.

Oma vastustega olete osalised MTÜ Raplamaa Partnerluskogu uue strateegia koostamisel.

Küsimustik asub SIIN.

Küsitlus viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil ja on avatud  10. juunini 2022