LEADER sidusrühmades algavad varakevadised ühistööd

Raplamaa Partnerluskogu Kehtna LEADER sidusrühmas algavad juba üheksandat aastat kevadised ühistööd LEADER objektidel.

Ühiselt seatakse kevad-suviseks välihooajaks korda LEADER programmi toetusega rajatud külaplatsid, spordiväljakud, terviserajad, laste mänguväljakud.  Hooldatatakse ja remonditakse külamaju, laululavasid,  külakiikesid, supelkohti.

LEADER sidusrühma korraldatavad lülatalgud toimuvad 30. aprillil 2016. aastal algusega kell 10.00  Kehtna valla Valtu-Nurme külas ja  7.mail algusega kell 10.00 Kaerepere alevikus ja Estonia järve ääres.

Valtu-Nurme külatalgute kavas on :

  1. Talgutöödena puhastame külaplatsi ümbruse, korrastame lõkkeaseme  kasutushooajaks, puhastame katusealuse ning selle inventari, teeme külasiltide viimistlushoolduse, puhastame  teepeenrad  prügist, kividest, risust ja võsast, et hõlbustada niitmist. Samuti puhastame metsaaluse  ning võtame  võsa ja korjame oksad ja põletame.
  2. Toimub ühine talgusupi söömine ja morsi joomine
  3. Talgupäeva õhtu lõppeb koristatud võsa põletamisega volbritulel  ja külakoosolekuga  arutamaks külaelu edasise arendamise küsimusi, s.h. LEADER programmi uute võimaluste ärakasutamist.

Valtu-Nurme ürituse eest vastutav isik on :

Enel Niin ( Valtu-Nurme külavanem) , e-post : Enel.Niin@vet.agri.ee ; telefon: 5099836

Kaerepere aleviku talgupäeva kavas on:

  1. Talgutöödena paigaldame Estonia järve äärde veeohutuspüstaku ja koristame rannaala sodist ja korraldame sodi ära viimise.
  2. Talgutöödena koristame Kaerepere alevikus elumajade, Valtu Seltsimaja ning Staadioni ümbruse sodist  ja lehtedest ning korraldame sodi ära viimise.
  3. Toimub ühine talgusupi söömine,  morsi joomine ja talgulistele  LEADER programmi uute võimaluste tutvustamine.

 

Kaerepre talgute eest vastutav isik on :

Marita Seemer ( MTÜ Arendusselts Koduaseme juhatuse liige) : e-post: mtykoduaseme@gmail.com; telefon: 5341 9634

LEADER_talgukuulutus Valtus