LEADER strateegia 2023-2027 ettevalmistavad koosolekud

Raplamaa Partnerluskogu on koostamas uut LEADER strateegiat aastateks 2023-2027. Selleks, et saaksime häid ideid uueks toetusperioodiks, ootame ideekorjes rohkelt osalejaid.

Foto: Kalev Kiviste

Tule kohale, kui Sulle läheb korda meie tegevuspiirkonna areng ja toetusvõimaluste loomine.

Koosolekute KAVA 

Strateegiakoosolekud toimuvad Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.