LEADER toetab kogukonna investeeringud

Foto: Taimo Tammik

Juhatus kinnitas oma 23. veebruaril toimunud koosolekul meetmesse „Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine” laekunud toetustaotluste pingerea.

Meetme maht oli 630 394,79 eurot. Toetust küsiti kokku 881 253,38 eurot, toetusotsus anti 623 250,96 euro ulatuses.

Toetust saavad järgmised investeeringud: spordivõistlustel kasutatava kaasaegse tehnika soetamine ja ratsamaneeži rajamine Rapla piirkonnas, ronimisseina soetamine ja pärimusmaja laiendamine Märjamaal, sportlasi teenindava hoone püstitamine Palukülas, pumtrack rattaraja ehitamine Aespas, koerte koolitusplatside rajamine Koikses, madalseiklusraja ehitamine Hageris, spordiväljaku korrastamine Lipal, spordihoone rekonstrueerimine Kuimetsas ning multifunktsionaalse ala väljaehitamine Kärus.