LEADERi abil valmis Kehtna valla matkatee voldik

Foto: Kehtna Vallavalitsus

Juunikuus sai valmis Kehtna valla matkatee voldik, mis sai teoks piloodina koostööprojekti “Keskpõrandale kokku” raames. Pikemat aega on olnud ideeks teha kõiki valdu ühendav ja loodusturismi silmas pidav Raplamaa matka- ja turismitee (Raplamaa rada). Kehtna valla matkatee voldik võiks anda nägemuse ühise matkatee edasistele arengutele. Valminud voldik on kena näide sellest, kuidas üks matkarada võiks olla välja töötatud ja tähistatud ning mida seal teha saab.

Kokku on rada 72 km pikk, mõeldud läbimiseks peredele, loodusturistidele, jalgrattaturistidele ja kõigile teistele, kes soovivad tutvuda terviseradadega. Voldikule on näitena välja toodud erinevad loodusobjektid ja -kooslused. Mitmes ära märgitud punktis on olemas tervise- ja õpperaja tahvlid või tähistused. Lisaks on trükisele antud loodusteaduslik sisu, mille pani kokku Kehtna valla arendusjuht Varri Väli. Näiteks võib voldikult leida, millised linnud ja loomad piirkonnas elavad ning millised näevad välja teatud loomade jäljed. Põhiliselt kirjeldab voldiku kaardimaterjal seda, mida igal ühel on võimalik ise rajal tasuta teha.

Kehtna valla kodulehel on olemas voldiku interaktiivne lehitseja variant ja matkatee põhjalikum tekst. Samuti on trükitud matkatee voldik leitav Rapla turismiinfo punktist. Lisaks on trükisel oleva QR koodiga võimalik jälgida pidevalt uuenevat infot Kehtna valla kodulehelt.

Varri Väli sõnul on tulevikus plaanis tekitada seoses matkateega ka eraettevõtetele koostöövõimalusi (söögikohad, atraktsioonid, majutus jm). Samuti on plaanis luua infoplakatite süsteem, mis toetab matkateel liikujat.

Lootus on, et matkateevoldikule tuleb jätk ning turismitee laieneb ka teistesse Raplamaa valdadesse, moodustades ühise matkatee läbi kogu Raplamaa.

Kehtna valla matkatee voldiku kujundamist, trükkimist ja virtuaalseks kasutuseks võimaldamist toetas Raplamaa Partnerluskogu LEADER koostööprojektist „Keskpõrandale kokku“. Toetuse summaks oli 2700,00 eurot.

Tegemist on kohaliku tegevusrühma koostööprojektiga, mille partnerid on MTÜ Raplamaa Partnerluskogu, MTÜ Järva Arengu Partnerid ja Lõuna Järvamaa Koostöökogu. Koostööprojekti eesmärk on näidata tegusat Kesk-Eestit ning külalistele avatud piirkonda, mille kestlikku arengut toetavad õpihimulised inimesed, koostööd hindavad ettevõtjad ja omanäolised kogukondlikud sündmused. Projekti „Keskpõrandale kokku“ on kaasatud  mitmed erinevad partnerid Raplamaalt, kellega koostöös viiakse läbi sündmusi ning investeeritakse Raplamaale ja Raplamaa inimestesse. Projekti kogumaht on 40 000 eurot.