Maaelu pikaajalise visiooni ideekorje kokkuvõtted

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond viis läbi 5 on-line mõttekoda, et leida sisendit ja koguda arvamusi maapiirkondade pikaajalise visiooni 2040 kohta. 

Mõttekoja ettekandeid saab jälgida 18. märtsil, neljapäeval, kell 14.00-15.00 toimuval vebinaril YouTube keskkonnas. Registreeritud osalejatele saadetakse LINK e-mailiga. LINK lisatakse kell 13.45

Ideekorje mõttekodades otsiti maaelu arengu ideid üheksale teemale:

(1) kliima; (2) keskonnaseisund; (3) taristu ja teenused; (4) rahvastik (struktuur ja muutused sh linnastumine); (5) sotsiaalne kaasatus ja elujõulisus; (6) sissetulekud, töö, töökohad; (7) põhivajadused – toit, energia, majandus; (8) digivaldkond ja tehnoloogiad; (9) valitsemine ja kodanike kaasamine. Eesti aruteludes lisati veel kaks teemat: kultuur ja maaturism.