Märjamaa valla LEADER sidusrühma suvetalgud Tolli külas 07. mail ja 2. juulil

Märjamaa valla LEADER sidusrühmas viiakse läbi suvised külaelul edendamise ürituse – külakoosolek ja suvetalgud TOLLI külas. Ürituse korraldaja on Raplamaa Partnerluskogu liige MTÜ Külade Ühendus TOKK.

Tolli külas toimusid talgud kahes jaos. Tegemist oli nii palju, et ühe korraga ei saadud töid tehtud.

Laupäeval 7. mail koguneti Tolli külaplatsile ja asuti tööle. Külaplats koristati risust ja prahist, koristati küla läbiva tee ääred ja alustati varjualuse ehitamisega.

Laupäeval 2. juulil kogunetakse kella 10-ks  Tolli küla külaplatsile, kus lõpetatakse külaplatsil varjualuse ehitus, remonditakse laululava põrand, remonditakse võrkpalliväljak,  niidetakse ja trimmerdatakse külaplats. Jätkuvalt arutatakse külaelu arendamist Märjamaa vallas, s.h. euroopa liidu ühtse põllumajanduspoliitika  ja maaelu arengukava  programmi LEADER elluviimist. Arutelust võtavad  osa võtavad Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmed ja büroo töötajad.

Ürituse eest vastutab Elle Vesinurm,  info tolliküla@gmail.com

Tolli küla talgutega ehitati külaplatsile varjualune

Tolli küla talgutega ehitati külaplatsile varjualune

Talgud 02,07,2016 001 Talgud 02,07,2016 012 Talgud 02,07,2016 021