MÄRJAMAA-VIGALA PIIRKONDADE LEADER STRATEEGIA 2023-2027 ETTEVALMISTAMISE KOOSOLEK

MÄRJAMAA-VIGALA piirkondade LEADER strateegi 2023-2027 ettevalmistamise koosolek toimub 21. juunil algusega kell 18 Märjamaa raamatukogus. Osalema on oodatud kõik Märjamaa-Vigala piirkondade MTÜd, äriühingud, SAd, FIEd.

Kavas:
1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte
2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks
Lisainfo: Kirsti Mau kirsti.mau@marjamaa.ee telefon 5302 1768 ; Natalia Lüllmaa natalia.lyllmaa@gmail.com telefon 524 4181

Sündmus viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.