Meede 2 laekunud taotluste kokkuvõte

Foto: Siim Solman

Meetmesse „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ esitati 29 toetustaotlust, millest 26 investeeringuteks ning 3 teadmussiirdesse.
Toetust küsiti erinevate tootmishoonete ehituseks ning rekonstrueerimiseks, seadmete ja masinate ostmiseks, töövahendite soetamiseks ja koolitusseminaride korraldamiseks.

Toetustaotluste esmane menetlemine büroos, hindamine, juhatuse poolt pingerea kinnitamine ning taotluste edastamine PRIAle kestab 15.märtsist kuni 13.maini. Meetmemaht on 367 611 eurot, toetust küsiti kokku 854 098 euro väärtuses.