Meetme 3 Kogukonna edendamine projektid kinnitatud

Raplamaa Partnerluskogu meetme 3 Kogukonna edendamine projektitaotluste toetused on PRIA poolt saanud rahastamise otsused.

Toetused on määratud järgmistele  tegevusprojektidele

  1. MTÜ Jätkusuutlik Vana Vigala. Koolitus-teavitustegevused. Maksumus kokku 15 513 eurot, toetus 13 961 eurot.
  2. Raplamaa Jalgpallikool. Spordilaagrite korraldamine. Maksumus 18 533 eurot, toetus 16 680 eurot
  3. ATO Spordiklubi. Spordilaagrite korraldamine. Maksumus 18 280 eurot, toetus 16 452 eurot
  4. Ettevõtlikud Naised Raplamaal. Koolitus-ja teavitustegevused. Maksumus 19 980 eurot, toetus 17 982 eurot.