Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus 2022

Foto: MÄNNIKU PIIMALAMBAD OÜ

Alates 18. maist saab läbi e-PRIA esitada mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlusi. Taotlusi võetakse vastu 18. mai – 1. juuni. Maikuus toimuva taotlusvooru eelarve on 4 miljonit eurot.

Toetus on mõeldud väikeettevõtjatele, kelle põhitegevusalaks oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal toiduainete tootmine või joogitootmine ning mikroettevõtjatele, kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete (välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete) tootmisega.

22. aprillil 2022 jõustus meetme määruse uus redaktsioon, kuhu on sisse viidud mõned muudatused. Toome välja neist olulisemad.

  • Varasemalt oli võimalik toetust taotleda Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Alates 2022. aasta voorust saab toetust küsida ka ainult turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks.
  • Muutub toetuse määr. 2022. aastast hakkasid kehtima uued regionaalabi suunised, mille kohaselt muutusid regionaalabi piirmäärad. Uute regionaalabi suuniste kohaselt on toetuse maksimaalne määr mikro- ja väikeettevõtjatel 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Seoses sellega tunnistati kehtetuks määruse § 8 lg 2, millega varem toetati 45%-lise toetuse määraga neid mikro- ja väikeettevõtjaid, kelle ettevõte oli tunnustatud mahepõllumajanduse valdkonnas ja kelle kavandatava investeeringu eesmärk oli mahepõllunduslike toodete töötlemine või töötlemine ja turustamine. Edaspidi on toetuse maksimaalne määr kõikidel mikro- ja väikeettevõtjatel ühesugune, s.t toetust antakse kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Täpsemad nõuded toetuse tingimuste kohta leiab PRIA kodulehelt.

Allikas: pria.ee