15.11.20 kukub kell ettevõtlusmeetmest toetuse küsimiseks

15.11.20, pühapäeval, kell 23.59 lõpeb e-Prias taotluste vastuvõtt meetmes “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine”. Meetme info Raplamaa Partnerluskogu kodulehel

Taotlejad, palun ärge jätke taotluse e-Priasse esitamist viimasele minutile! 

Kui tekib küsimusi, siis Raplamaa Partnerluskogu büroost saab viimase võimalusena abi arendusjuht-projektinõustajalt reedel, 13.11, kuni kella 18ni. 

Seminar “Kuidas luua sildu kogukondade omavalitsuse vahel?”

JÄÄB ÄRA! Mitmekesistamise toetusmeetme infopäev

INFOPÄEV 06.01.21 Raplas JÄÄB ÄRA!

PRIA taotlusvooru “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus” INFOPÄEV Raplas toimub 6. jaanuaril 2021 a. algusega kell 14.00 Rapla kino saalis.

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse suurus on kuni 150 000 eurot. Toetust saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks. 

PRIA võtab taotlusi vastu kahe nädala jooksul 2021. aasta märtsis.

Kõige sagedamini esitatud küsimused:

 • milleks saab ja milleks ei saa mitmekesistamise toetust kasutada?
 • millised ettevõtted saavad mitmekesistamise toetust kasutada?
 • mida peab silmas pidama toetuse taotlemisel?

Meedet tutvustav video

Saaremaal 3.12.20 toimunud infopäeva video:

Seminar “Arukas küla – tuleviku küla”

Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) maaelu võrgustikutöö osakond (maaeluvõrgustik) korraldab Jänedal PMK hoones 13. novembril 2020 arukate külade seminari “Arukas küla – tuleviku küla”.

Arukate külade lähenemine kogub üha enam hoogu nii Euroopas, kui ka Eesti maakogukondades. Arukalt tegutsev küla on meie tuleviku võti. Seminar annab ülevaate praegu toimuvatest uuenduslikest ja inspireerivatest ettevõtmistest.

Seminar on suunatud kõigile huvilistele, külade ja piirkondade esindajatele ning LEADER tegevusgruppidele, et tutvustada juba olemasolevaid arukaid ettevõtmisi Eesti maapiirkondades ning rääkida tuleviku plaanidest.

Ürituse päevakava ja registreerimine SIIN

Üritusele saab registreerida kuni 10. novembrini 2020.

28. oktoobril alustab PRIA COVID-19 kriisist põhjustatud kahjude leevendamiseks mõeldud toetuse taotluste vastuvõttu

Erakorralise ajutise abi raames alustab PRIA 28. oktoobril taotluste vastuvõttu mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjatelt, kelle ettevõtete tegutsemisvõimalusi on COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud oluliselt kahjustanud. 

Toetuse eesmärk on aidata lahendada COVID-19 kriisi tõttu tekkinud likviidsusprobleeme välisturgudel põllumajandustooteid ja toidukaupu turustavatel ettevõtetel ning seeläbi aidata säilitada ettevõtete müügivõimekus ja konkurentsivõime väljaspool Eestit. Toetust antakse kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks kavandatud teavitus- ja müügiedendustegevusteks.
 
Alates 21. oktoobrist on võimalik taotlusi eeltäita. Taotlusi saab esitada läbi e-PRIA 28. oktoobrist kuni 4. novembrini.
 
Toetust makstakse ettevõtjale, kes vastavad järgmistele miinimumnõuetele:
• kes on põllumajandustoodete töötlemise või põllumajandustoodetest muude toodete töötlemise (EMTAK-i jao C alajagu 10 ja 11) või turustamisega tegelev mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja ning kelle põhitegevusala ei kuulu välistatud tegevuste hulka (EMTAK-i jao C alajagu 102);
• kelle majandustegevusele on COVID-19 kriis avaldanud olulist negatiivset mõju (taotleja 2020. aasta teise ja kolmanda kvartali kogukäive kokku on võrreldes 2019. aasta teise ja kolmanda kvartali summeeritud kogukäibega langenud);
• kes on põllumajandustooteid või töödeldud põllumajandustooteid või põllumajandustoodetest töödeldud muid tooteid turustanud välisturgudele taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta jooksul.
 
Meetme kogueelarve on 1 522 000 eurot. Toetus makstakse välja 2020. aastal.
 
Toetuse suurused on järgmised:
• toetuse suurus ühe taotleja kohta, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta käive oli üle 10 000 000 euro, kuid ei ületanud 50 000 000 eurot, on 25 000 eurot;
• toetuse suurus ühe taotleja kohta, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta käive oli üle 2 000 000 euro, kuid ei ületanud 10 000 000 eurot, on 17 000 eurot;
• toetuse suurus ühe taotleja kohta, kelle taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta käive ei ületanud 2 000 000 eurot, on 10 000 eurot.
 
Täpsemat infot toetuse tingimuste ja määramise kohta leiate PRIA kodulehelt.

Seminar “Kuidas rikastada turismipakkumist kogukonna toodete ja teenustega Teie piirkonnas?”

Eesti Maaturismi Ühing ja Eesti Maaülikool kutsuvaid Teid rahvusvahelise koostööprojekti “Rural Lifestyle – Creating attractive rural lifestyle destinations”  (Atraktiivsete maaelulaadi tutvustavate sihtkohtade loomine) seminarile „Kuidas rikastada turismipakkumist kogukonna toodete ja teenustega Teie piirkonnas?”

Sihtrühm: kohalikud turismiteenuste pakkujad, turismipiirkondade esindajad, Leader tegevusgruppide esindajad, piirkondlikud giidid.

Projekti käigus luuakse maaelulaadi tutvustavate ja pakkuvate sihtkohtade klaster, kuhu kuuluvad Söderhamn´i piirkond Rootsist, Ahvenamaa (Åland) ja Lohja piirkond Soomest, Gauja Rahvuspark Lätist ja Eesti tervikuna. Klastri eesmärgiks on pakkuda piisavat tootevalikut nii sise-, kui välisturistidele, et piirkond oleks atraktiivne.

Seminari toimumisajad (valida saab kolme erinevas piirkonnas toimuva seminari vahel):

 • 27.10 Altmõisa Külalistemaja (Läänemaa), kell 10.00-15.30
 • 28.10 Lontova Puhkemaja (Lääne-Virumaa), kell 10.00-15.30
 • 03.11 Piusa Puhkekeskus (Võrumaa), kell 11.00-16.30

 Käsitletavad teemad:

 • Ülevaade koostööprojektist
 • Osalejatel palume eelnevalt mõelda piirkonna teenustest, kus külastaja saab kogeda kohalikku elustiili (teenused mis võimaldavad osaleda õpitubades, võtta osa igapäevaelust, näha väiketootmist jms) ning mis teeb Teie piirkonna unikaalseks, atraktiivseks.
 • Kohapealne mõttetöö: Millised tooted/teenused võimaldaksid külastajal saada kogemust ja elamust kohalikust elustiilist?
 • Lõunasöök
 • Piirkondliku giidi – paikkonna esindaja roll Eesti maaelu tutvustamisel ja  esitlemisel.
 • Arutelu: Külalislahkus kogukonna tasandil – kellest moodustub kohalik võrgustik, kellelt infot koguda ja kes kohalikku elu aitavad tutvustada, kes on piirkonna visiitkaardiks, kes paneb üksikutest toodetest külastaja soovidele vastava paketi kokku ja kes selle turule viib.

Registreerimine siin

Päeva modereerib Anneli Kana.

Agroturismi seminar

11. novembril toimub Agroturismi seminar Jänedal.

Info ja registreerimine Maainfo kodulehel

Mis on Agroturism?

Agroturism on põllumajandustootmise ja turismi kombinatsioon, mis pakub võimalust külastada talusid või teisi põllumajanduslikke ettevõtteid, kogeda maaelu ja maal elamise viise ning lüüa kaasa igapäevases talutöös. Agroturism ei võrdu maaturismiga, vaid on selle oluline tugiharu. Kui maaturismiga saavad tegeleda pea kõik maapiirkonnas tegutsevad turismitalud, siis agroturismiteenust saab pakkuda vaid ettevõte, kelle põhitegevusalaks on erinevate põllumajandus- või kalandustoodete valmistamine.

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse järgmine taotlusvoor 2021

PRIA taotlusvoor ettevõtjale 2021 aastal

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse suurus on kuni 150 000 eurot. Toetust saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks. 

PRIA võtab taotlusi vastu kahe nädala jooksul 2021. aasta märtsis.

Projekti ettevalmistustega tuleks alustada juba varakult.

Kõige sagedamini esitatud küsimused:

 • milleks saab ja milleks ei saa mitmekesistamise toetust kasutada?
 • millised ettevõtted saavad mitmekesistamise toetust kasutada?
 • mida peab silmas pidama toetuse taotlemisel?

Küsimustele saab vastused infopäeval ja allpool olevast videost:

Mitmekesistamise toetuse infopäevad:

Raplamaa Aasta Tegu

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ning Raplamaa Omavalitsuste Liit kutsuvad üles esitama 2020. aasta Raplamaa kodanikuühiskonna tublimaid, Raplamaa Aasta Tegu konkursile.

Konkursi “Raplamaa Aasta Tegu” korraldajate eesmärgiks on teadvustada kodanikualgatuse tähtsust ning tunnustada Raplamaal tegutsevaid inimesi, ettevõtteid, mittetulundusühinguid, sihtasutusi, vabatahtlikke ja eraannetajaid, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on konkursi väljakuulutamisele eelnenud aastal mõjutanud kohalikku ja maakondlikku arengut ning kes on andnud olulise panuse kodanikuühiskonna aktiviseerumisele ja edendamisele Raplamaal.

Vaata, kui palju tublisid tegusid on aastate jooksul korda saadetud! 

Ettepanekuid tunnustamiseks saab esitada 30. oktoobrini 2020 SIIN
Tutvu ka statuudiga.

Auhinna saaja(d) valib komisjon laekunud kirjalike ettepanekute põhjal. „Aasta Tegu” aunimetuse konkurssi korraldab Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös toetajatega.

Pidulik tunnustamisõhtu toimub 24.novembril kell 18.00 Rapla kinos.

Lisainfo ja kontakt: Karin Ratas, karin@raek.ee 5042452

www.raek.ee

Tähelepanu e-PRIAs taotluse esitajad!

 Täna, 20.oktoobril, kell 15:00 – 15:15 uuendatakse e-PRIA keskkonda. e-PRIA töös esineb sel ajal katkestusi. Palume pooleliolevad tööd salvestada ja selleks ajaks välja logida. 

Powered by WordPress and ThemeMag