Maal elamise päev

26. septembril toimuva Maal Elamise päeva eesmärk on avada valdade uksed tegusatele ja säravatele inimestele aitamaks neil leida omale sobivat elupaika maal. Sellel aastal ootab külastajaid üle 20 valla, et siis tutvustada külastajale oma lasteaedu, koole, külamaju, tervise-, kultuuri- ja spordikeskusi ja ettevõtteid. Lisaks informatsioon elukohtade võimaustest ise omale töökoha luua.

Vaata kaardilt kuhu kuhu minna

Uuselanike kiirküsitlus maapiirkonnas

Eesti Külaliikumine Kodukant käivitas kiirküsitluse uuselanikele maapiirkonnas.  Uuselanike all mõistetakse inimesi, kes on viimase 7 aasta jooksul maale kolinud või siis peale pikka äraolekut naasnud.  

Ivika Nõgel: küsitlusel on kaks eesmärki. Esiteks saada pisut tagasisidet nende kogemuste, vajaduste, ootuste osas. Teine ja vahetum eesmärk on saada sisendit taotletavale KÜSK projektile, milles raames tahame luua uute liidrite võrgustiku ja kaasata sinna muuhulgas uusmaakaid.

KÜSITLUS

 

 

Oktoobris avaneb taotlusvoor ettevõtjatele

Käesoleva aasta sügisel avame meetme 2 “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” investeeringutoetuse  osa. Taotlusvoor on e-PRIAs avatud 15.10-15.11.2020. 

Infopäev 07. oktoobril Rapla kinosaalis, algusega kell 16.00.

Toetatakse Rapla maakonnas registreeritud ja tegutsevate ettevõtete (sealhulgas ka FIEde) investeeringuid, mis paiknevad püsivalt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (v.a. sõidukid ja teisaldatavad seadmed teenuse osutamiseks).

Vastu võetakse ainult investeeringutoetuse taotlusi, sealjuures vaid:

 • tootmiseks, teenuste osutamiseks või turustamiseks otseselt vajalike uute seadmete ja masinate, s.h. mootorsõidukite ostmiseks ja paigaldamiseks;
 • projekti otseseks elluviimiseks vahetult vajaliku infotehnoloogia riist- ja tarkvara soetamiseks;
 • käsitöötoodete valmistamiseks töövahendite (tööriistade) ostmine.

Ei toetata ettevõtlust tegevusvaldkondades, mis saavad toetust muudest fondidest ja programmidest või mis ei ole otseselt käsitletav maaettevõtlusena. Toetust ei eraldata teadmussiirde projektidele ning järgmistele investeeringutele: tootmiseks, teenuste osutamiseks või lühikese tarneahela turustuseks vajalike ruumide ehitamine, renoveerimine ja rekonstrueerimine; projekti objektide (tootmis-ja teenindushoonete) ehitamise ja kasutamisega vahetult seotud väikesemahuliste infrastruktuuri objektide (vee- ja kanalisatsiooni trassid, elektrisüsteemid-paigaldised, juurdepääsuteed jne) väljaehitamine; ehituseks vajalik tehniline projekteerimine; ehituse omanikujärelevalve kulud.

Taotleja võib ühes voorus esitada 1 projekti.

Projekti maksimaalne toetuse suurus on kuni 25 000 eurot ning minimaalne 3000 eurot ja investeeringuprojekti abikõlbulikust maksumusest antakse toetust kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Mootorsõiduki ostmiseks antakse taotlejale toetust kuni 30% abikõlbulike kulude maksumusest.

MEETMELEHT

Rapla kardirajal Leaderi abiga uued hobikardid

Kardikeskus OÜ, kes toimetab Rapla kardirajal, sai täna, 5. augustil, kätte 15 hobikarti Prantsusmaalt. Tegemist on firma SODIKART toodetud hobikartidega. Hobikardid on soetatud Raplamaa Partnerluskogu LEADER meetme 2 toetusega. Toetuse summa 53 370 eurot.

Projekti eesmärk on klientidele hobikardi teenuse pakkumine Rapla võistluskardirajal. Juba käesoleva nädala reedel on võimalik esimestel klientidel karte proovida.

 

Avatud Talude Päev

Avatud Talude Päeval 18.-19. juulil on Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas avatud järgmised talud/ettevõtted:

Atla mõis

Iida urked   

Kiisa talu

Allikasilma talu

Paluküla Mäe Puhkekeskus

Männiku piimalambad

MTÜ Töömaja

Käru Muuseum

Sepajõe talu

Sillaotsa Talumuuseum

Uuskaubi talu

Tõrvaaugu mahe talu

 

Raplamaa Partnerluskogu juhatus uuenes

18. juunil kinnitas Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek juhatusse uued liikmed.

Juhatuse koosseis:

Inna Laanmets

Natalia Lüllmaa

Hannes Vald

Heiti Arro

Anne Leht

Elari Hiis

Kirsti Mau

Triin Matsalu

Hans-Jürgen Schumann

Foto: Jane Kalajärv

 

 

Millist tulevikku Sa maapiirkondadele soovid?

Osale tuleviku maapiirkondade arengus!

Käesoleva uuringu kaudu püüab REDR muuhulgas peegeldada, võtta seisukohta ja määratleda, kuidas LEADER saaks jätkata maapiirkondade ja sealsete elanike elukvaliteedi parandamist lähitulevikus.

Miks tasub osaleda? Sinu häält võetakse kuulda: REDR tagab, et Sinu arvamused ja ideed edastatakse piirkondlikele, riiklikele ning Euroopa poliitikategijatele, samuti piirkondlikele ja kohalikele ametnikele. Kõik selle makrotasandi uuringu käigus kogutud vastused avaldatakse erinevates infokanalites ja partnerite kaudu.

UURINGU KÜSIMUSTIK

Infotund Maaelu Edendamise Sihtasutusega

11. juunil 2020 kell 10.00 toimub infotund Maaelu Edendamise Sihtasutusega

Info ja registreerimine

Vebinar-infotund edastatakse Youtube otseülekandena – Link vaatamiseks saadetakse registreeritud osalejatele e-postiga ja pannakse üles ka ürituse veebile kl 09.55 Osalejate arvule piiranguid ei ole. 

Infotunnis käsitletakse MES-i olemasolevaid meetmeid, kui ka spetsiaalselt COVID kriisi leevendavaid meetmeid: laenud, laenukäendused ja kriisimeetmed. MES-i meetmete kohta INFO

Infotund on mõeldud kõigile huvilistele.

Infotunni ajal saab küsimusi esitada PAIDLET keskkonnas

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek 18. juunil

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 18. juunil, neljapäeval, algusega kell 17.00, Raikküla Kultuurikeskuses.

Kõik Raplamaa Partnerluskogu LIIKMED on oodatud!

Päevakord

 1. 2019 aasta tegevusaruanne. 
 2. 2019 aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni akti ärakuulamine. 
 3. Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muutmine. 
 4. Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu juhatuse valimine ja juhatuse koosseisu kinnitamine. 
 5. Meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ investeerimistoetuse avamine. 
 6. Informatsioon rahvusvahelise koostööprojekti „Kogukond kaitsealuste objektide majandajana“ kohta. 
 7. Informatsioon eestisisese koostööprojekti „Keskpõrandale kokku“ kohta. 
 8. Rahvusvahelise koostööprojekti huvitegevuse, noorsoo- ja spordialase tegevuse valdkonnas elluviimise nõusoleku küsimine. 

Info ja registreerimine info@raplaleader.ee

 

Märjamaa vald rajab LEADERi abiga multifunktsionaalse mini-spordiväljaku

Märjamaa valla kaasava eelarve 2018. a rahvahääletusel II-III koha saanud ning rahastamata jäänud multifunktsionaalse mini-spordiväljaku projekti teostamiseks esitas Märjamaa Vallavalitsus projekti Raplamaa Partnerluskogu LEADER meetmesse, kus projekt sai positiivse rahastamisotsuse.

Projekti raames rajatakse Märjamaa Gümnaasiumi territooriumile olemasoleva korvpalliväljaku asemele multifunktsionaalne kunstmurukattega minispordiväljak, kus on võimalik harrastada erinevaid spordialasid, nt  jalgpall, korvpall, võrkpall ja tennis. Projekti eesmärgiks on viia Märjamaa valla laste, noorte ning täiskasvanute sportimise- ja vaba aja veetmise võimalused uuele ja mitmekülgsemaid võimalusi pakkuvale tasemel.

Tänaseks on alustatud ehitustöödega, mida teostab Tiptiptap OÜ. Tööde teostamise lõpptähtaeg on 31.07.2020. a.

Objekti valmimist toetab Raplamaa Partnerluskogu LEADER meede.

Allikas Märjamaa valla kodulehekülg

Powered by WordPress and ThemeMag