Russalu külade ühenduse toiduklubi Pliidiliisude kohaliku toidu koolitus

Eesti kohaliku toidu tutvustmise ja uurimise alane algatus Raplamaal,  Russalu Külade Ühenduse toiduklubi Pliidiliisud  teine koolitus toimub 19. aprillil, pühapäeval, kl 13 Russalu külamajas Märjamaa vallas.

Kontaktisik Ethel Eharand, e- post   ethel.eharand@gmail. com

Pliidiliisude koolituse kava loe siin  Pliidiliisude koolitus 19.aprillil 2015

Raplamaa Partnerluskogu projektide koondinfo

Veebruari lõpuga 2015.a. on Raplamaa Partnerluskogu LEADER programmi perioodi 2009-2013 toetatud projektid kõik lõpetatud ja toetused PRIA poolt välja makstud.  Seega on  LEADER periood ellu viidud.

Alljärgnevalt on esitatud infomaterjalid

Projektide elluviimise lõpptulemused meetmete kaupa

Slaidiesitlus Kõikide projektide üldkokkuvõte 2009-2014 diagrammide ja piltidega

Projektide koondtabel valdade kaupa ja diagrammid toetustest valdade kaupa

Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt CULtrips

Raplamaa Partnerluskogu osaleb rahvusvahelises pärimus-loovusturismi algatuses CULTRips.

2010-2014.a töötati koostöös teiste riikide LEADER tegevusgruppide, turismiorganisatsioonide, teadusasutustega välja pärimuskultuuri ja  loovusturismi ühine kontseptsioon ja uuriti erinevate riikide turismipotentsiaali.

Liikumine CULTrips jätkub ka edaspidi juba programmina CULTrips.  CULTrips rahvusvahelise programmi koduleht cultrips.org

CULTripsi algatuse kontseptsiooniga ja rahvusvahelise koostööprojekti tulemustega saate tutvuda järgnevalt lingil

1. CULTips käsiraamat

Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas valiti CULTrips programmi erinevaid maaturismi ettevõtteid erinevate tegevustega

CULTrips programmi väljavalitud Raplamaa turismiettevõtteid tutvustavaid videoklippe jälgi siit

https://www.youtube.com/watch?v=TYs1KeFtiA4&index=1&list=PLPHFpxUAoRm0aJ0e1237Oey9Ujuz2vxX_

 

Rapla valla külad teevad aasta kokkuvõtted ja tunnustavad tublimaid

Rapla valla külade ühendus korraldab traditsiooniliselt  kevade alguses  Rapla valla külade aastaürituse. Ürituse käigus tehakse kokkuvõtted külaelu arendamise tegevusest vallas, tunnustatakse tublimaid.

Üritus toimub reedel 13. märtsil algusega kl 19 Rapla vallas Nõmme kõrtsis.

Tänuürituse päevakava

Kohaliku toidu koolitus Russalu Külade Ühenduses Märjamaal

1. märtsil toimus Raplamaa Partnerluskogu asutajaliikme Russalu Külade Ühenduse toiduklubi Pliidiliisud korraldusel kohaliku toidu arendamise ürituste sarjas esimene ettevõtmine.

Loe lähemalt Russalu Pliidiliisude kohaliku toidu arendamise üritustest

Pliidiliisude kohaliku toidu koolitus

Fotod pliidiliisude koolitusest

Raplamaa Partnerluskogu toetab kohaliku toidu arendamise algatust Russalus

Raplamaa Partnerluskogu liige MTÜ Russalu Külade Ühendus juurde on loodud klubi Pliidiliisud.

Klubi eesmärk on taaselustada ja väärtustada ununema hakkavad Eesti küla toidutraditsioonid. Selleks uuritakse  pärimuslikku toidukultuuri,  selgitatakse  kohaliku toidu tooraine kasutamise võimalusi, tuuakse välja kohaliku toidu eripära, püütakse taastada endisaegseid toite ja nende valmistamise ajaloolist tehnoloogiat, võtteid, tööriistu.  Kasutatakse omaaegseid lauakatmise ja toidu serveerimise võtteid.

Pärimusliku toidukultuuri taastamise tulemusena saadud retseptid  sisestatakse veebikeskkonnas kokaraamatusse.

Loe lähemalt Pliidiliisude koolitused 2015

Pliidiliisude koolitustsükli avaüritus toimub Russalu külakeskuses (LEADER programmi abiga loodud objekt)  Russalu külas Märjamaa vallas  pühapäeval 1. märtsil 2015 algusega kl 13

Loe päevakava Pliidiliisude 1.märtsi koolituskava

Tööversioon Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020

Raplamaa Partnerluskogu valmistab ette tegevusgrupi strateegiat perioodiks 2014-2020. Strateegia tööversioon kinnitati üldkoosolekul juunis 2014.  Vastavalt üldkoosoleku otsusele jätkab tegevus strateegia tööversiooni täpsustamisel ja täiustamisel, strateegia juurde on koostamisel strateegia meetmete meetmelehed.

Täiendatud ja täpsustatud strateegia ning tööversioonis meetmelehed arutatakse läbi piirkondlikel LEADER sidusrühmade koosolekutel ning kinnitatakse üldkoosolekul aprillis 2015 ja esitatakse Põllumajandusministeeriumile heaks kiitmiseks.

Pärast ministeeriumi poolset strateegia heakskiitmist  kinnitatakse PRIA poolt strateegia meetmelehed ning tehakse PRIA otsus strateegia rahastamise kohta.

Seejärel kuulutab Raplamaa Partnerluskogu välja meetmete taotlusvoorud, mis on avatud kaks kuud. Taotlusvoorudele eelnevalt toimuvad infopäevad piirkondades.   Taotluste esitamise viimane tähtaeg on eeldatavalt novembri lõpp või detsembri algus.

Loe lähemalt  TÄIENDATUD RAPLAMAA PK STRATEEGIA 2014-2020

LEADER projekti Lau küla raamatu esitluse Inglistel 6.02.2015

Reedel, 6. veebruaril algusega kl 18 toimub Kehtna vallas Ingliste külas Ingliste Kultuuraidas Ingliste Arendusseltsi  LEADER projekti LAU KÜLA RAAMAT esitlus.

Raamatut koostati mitu aastat Ingliste piirkonna külade hulka kuuluva LAU küla külavanema AARE HINDREMÄE eestvedamisel. Mitmesaja leheküljeline värvifotodega kõvakaaneline nägus raamatu annab ülevaate Lau külast, tema loodusest, inimestest, ettevõtlusest ja seltsielust läbi aastakümnete.  Raamatu valmimist toetas Raplamaa Partnerluskogu LEADER programm 3 000 euroga.

Alustav ettevõtja saab koolitust Raplas

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahastamisel korraldatakse Raplamaa Arendus-ja ettevõtluskeskuse korraldamisel Raplas järjekordne koolitus alustavatele ettevõtjatele.

Esimene koolituspäev on 9. märtsil 2015

Koolitusele registreerimine ja täpsem info on lugeda järgneval lingil

Alustava ettevõtja koolitus Raplas

Märjamaa Nädalaleht kirjutas Märjamaa LEADER projektidest

Märjamaa Nädalalehes ilmusid artiklid  Märjamaa vallas elluviidud LEADER projektidest:

Papagoi keskus

Märjamaa saun

Powered by WordPress and ThemeMag