Meetme 1.2 (mikroettevõtluse areng) infopäev

Meetme 1.2. mikroettevõtluse areng infopäev on kolmapäeval 9. jaanuaril kl 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis

Raplamaa Partnerluskogu projektititaotluste koond 17. detsembri 2012 seisuga

Seisuga 17. dets. 2012 kõik 2009-2012 projektitaotlused kokku

Seisuga 17. detsember 2012 kõikide 2012.a. taotluste rahastamise analüüs

Raplamaa Partnerluskogu infopäev Kehtna vallas

INFOPÄEV Valtu Seltsimajas 09. jaanuaril 2013  kell 19.00 Kehtna valla külaühenduste esindajatele

Raplamaa Partnerluskogu koolitas rahvusvahelise suhtlemise spetsialiste

Raplamaa Partnerluskogu viis 2012.a kevadest talveni läbi pikema kaheosalise koolitustsükili, mille eesmärk oli  ette valmistada spetsialiste, kes suudaksid suhelda rahvusvahelise koostöö alal. Koolituse kevadises tsüklis saadi Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzhi õppejõudude juhendamisel oskused  rahvusvahelise suhtlemise üldpõhimõtete kohta, rahvusvaheliste delegatsioonide vastuvõtu korraldamise kohta,  vastuvõtu kava koostamisest ja  tutvustavate tegevuste ning objektide esitlemise üldistest alustest. 

Koolituse teine, sügisene tsükkel oli  pühendatud konkreetselt Raplamaa kui piirkonna,  tutvustamise korraldamisele väliskülalistele.

Koolitus lõppes õpilaste atesteerimisega, mis korraldati Eesti ühe autoriteetsema rahvusvahelise suhtlusega tegeleva organisatsiooni, Eesti Giidide Ühinguga koostöös. Eksam toimus kahes jaos.  Range eksamiga ei saanud hakkama mitte kõik koolitusel osalejad, kuid kaheksale osalejale oli võimalus anda atesteeritud giidi tunnistus, mille alusel tunnistuse omanik võib ametlikult tegutseda giidina, kartmata pahandusi.

Koolituse idee tuli Raplamaa  Partnerluskogul (Rando Lai) seoses osalemises rahvusvahelises loovus- ja pärimusturismi alases LEADER koostööprojektis Cultrips, mille üks nõudeid on kompetentsete rahvusvahelise koostöö spetsialistide – giidide olemasolu.   Järgmise aasta kevadel  saadab Raplamaa Partnerluskogu kaks rahvusvahelise koostöö spetsialisti – giidi rahvusvahelisele koolitusele projekti Cultrips raames, mille lõpetajad saavad tunnistuse pädevuse kohta giidikoolitajana.

Koolitus viidi läbi koostöös Rapla Rahvakooliga (Anneli Pärna)  ning Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega (Jaune Jõenurm).

Lisatud artikkel Raplamaa Sõnumitest Artikkel Raplamaa Sõnumitest

Lõpetatud projektide nimekiri

Vastavalt põllumajandusministri LEADER määruse uuele versioonile on LEADER tegevusgrupid kohustatud avaldama oma koduleheküljel informatsiooni  kohaliku tegevusgrupi piirkonnas elluviidud (lõpetatud) projektide kohta.

Avaldame ekspert Maimu Niitsoo poolt koostatud koondtabeli Raplamaa Partnerluskogu poolt heakskiidetud ja praeguseks lõpetatud (lõplik kuludeklaratsioon esitatud) projektide kohta alates 2009.a aasta algusest kuni 27. novembrini 2012

Lõpetatud projektid

2012.a projektide rahastamine (slaidiesitlus)

2012.a projektitaotluste rahastamise hetkeseis 27. novembril 2012

Slaidiesitluse koostas ekspert Maimu NIITSOO

Analüüs 2012 pover point

Raplamaa Partnerluskogu projektitaotluste menetlemise töökorrad uuendatud

Vastavusse viimiseks Põllumajandusministri uue LEADER määrusega 21. septembrist 2012 uuendas Raplamaa Partnerluskogu projektitaotluste menetlemise töökorrad. Töökorda täiendati vaiete esitamise punktidega ja täpsustati hindamiskomisjoni liikmete taandamise kordi. Korrastati projektitoetuse taotluse menetlemise erinevate etappide konkreetseid tegevusi ja kestvust päevades.  Sisulisi muudatusi töökordades võrreldes varasema ajaga ei ole.

Täpsustatud menetlemise töökorrad  leiad lingi all Raplamaa Partnerluskogu projektitaotluste menetlemise töökorrad

Meetmete 4.1 ja 4.2 projektitaotluste vastuvõtu tähtaeg

Meetme 4.1 (nn. külainvesteeringud) ja meetme 4.2 (külade omaalgatuse projektid)  projektitaotluse vastuvõtu viimane tähtaeg on reedel, 18. jaanuaril 2013 kl 17.   Projektitaotlus täies mahus esitada saata digitaalse kujul  e-posti aadressil  info@raplaleader.ee

Soovikorral  esitada taotlus  paberkandjal ühes eksemplaris Raplamaa Partnerluskogu büroosse Rapla haldushoone IV kabinet 404.

Raplamaa Partnerluskogu talveseminar

Raplamaa Partnerluskogu talveseminar toimub reedel 14. detsembril 2012 kell 16 INGLISTE  mõisa ait-kuivatis.

Ingliste mõisa ait-kuivati asub Inglistel mõisahäärberi kõrval ja on üks parimaid Raplamaa LEADER objekte, mis on äsja restaureeritud.

Seminari päevakava:

1. LEADER  programmi elluviimise tulemused Eestis.  LEADER meetme hindamine.  LEADER meede Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil 2014-2012.   Maamajanduse Infokeskuse ettekanne

2. LEADER programmi elluviimise tulemused Raplamaal

3. LEADER programmi edulood Raplamaal

4. Parimate LEADER programmi elluviijate autasustamine

Meetmete 3.1, 5.1 ja 1.2 projektitaotluste vastuvõtu tähtaeg

Projektitaotlused meetmetele 3.1 (pärimuskultuur), 5.1 (noortetöö) ja 1.2 (mikroettevõtluse investeeringud) esitatakse viimaseks tähtajaks 22. veebruariks 2013. kl 17.  Taotlus esitatakse ühes eksemplaris paberkandjal ja kogu materjal samuti digitaliseeritult Raplamaa Partnerluskogu büroosse Rapla Maavalitsuses ning e-posti aadressil info@raplaleader.ee

Powered by WordPress and ThemeMag