Maakonna suurimaid LEADER projekte Kehtna aleviku keskväljaku avatud

Laupäeval 7. septembril 2013 avati  pidulikult Raplamaa suurimaid LEADER  projekte – Kehtna aleviku keskväljak. Endisele tühermaale on rajatud viie aasta jooksul kaunis park, lilleklumbid, põõsad, teerajad, purskkaev, laste mänguväljak.  Ettevõtmist on rahastatud erinevatest programmidest, fondidest. Keskväljaku rajamine toimus Kehtna vallavalitsuse algatusel koostöös Kehtna ettevõtjatega, Raplamaa Rotary klubiga, Kehtna aleviku mittetulundusühingutega ja  Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooliga.

Suure osa  Kehtna keskväljaku rahastamisest andis Euroopa Liidu LEADER programm Raplamaa Partnerluskogu kaudu, kes rahastas projekti kolmes etapis kokku ligemale 100 tuhande euro eest.

Projekti eestvedaja ja elluviija oli Kehtna valla   haljastuse kujundaja   KAJA MÕTSNIK.

Pildid Kehtna keskväljaku avamiselt:

                    

Varbola spordiväljaku avamine

Pühapäeval 1. septembril kl 14 avatakse Varbolas Märjamaa vallas LEADER toetusega valminud objekt Varbola Spordiväljak. Projekti viis ellu Varbola Külaselts.

Pärimuskultuuri edendajate õppereis

19-26.septembrini toimub Raplamaa Partnerluskogu korraldamisel vastavalt Maaeluvõrgustiku soovitusele  õppereis pärimuskultuuri edendamisega seotud projektide elluviijatele Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas. Õppereis toimub Lääne Poolasse Sileesia piirkonna kolme tegevusgrupi juurde. Õppereisi vältel võetakse osa kolmest seminarist, osaletakse mitmel käsitöö õppekojas ja pärimuslike maatööde elustamise festivalil, külastatakse külamuuseume, käsitöökodasid, pärimuskäsitööd harrastavaid väikeettevõtteid.

Pae küla laste mänguväljaku avamine

Küla arendamise  projekt  Kehtna vallas Pae külas – külaplats koos tiigi ja  laste mänguväljakuga – avati pidulikult laupäeval 31. augustil kl 15. 

Projekti elluviijad olid Kehtna valla Ingliste piirkonna  Pae küla elanikud.  Projekti vedas külavanem KATRIN BORTNIK.   Kaunis külaplats tiigi ääres, väike supelrand, hügieeniruumid, lillepeenrad, laste kiiged, ronimisredelid, palliplats, korvpallilaud – kõik see valmis külaelanike ühise talgutööna, kohalike ettevõtjate Pae Farmeri OÜ,  talunike, endiste külaelanike toetusel. Projekti elluviimine kestis kaks aastat. Külaplats maa-ala andis külale tasuta kasutamiseks kohalik talupidaja Märt Meinberg.

Pilte külaplatsi avaürituselt,  pidu juhatab külavanem Katrin Bortnik

         

   

Raplamaa võõrustab Maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmeid

Neljapäeva 15. augusti hommikupoole võtab Raplamaa Partnerluskogu vastu  Põllumajandusministeeriumi juures tegutseva Maaeluvõrgustiku Koostöökoja liikmeid.  Külalised tutvuvad Raplamaa Partnerluskogu elluviidud LEADER projektidega, pöörates erilist tähelepanu ettevõtluse projektidele. Tutvutakse  kohalikul toorainel põhineva käsitööstusliku marmelaadi valmistamisega Minna Sahvri OÜ-s ja  Puraviku Tuuleveskis paikneva sepikoja tegevusega.  Ülevaate ettevõtluse toetustest annab Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht Jaak  Vitsur.

Raplamaa Partnerluskogu võtab vastu Leedu LEADER delegatsiooni

Esmaspäeval 12. augustil võtab Raplamaa Partnerluskogu vastu Leedu Moletai piirkonna LEADER delegatsiooni.  Leedu LEADER edendajad külastavad Vigala valla LEADER sidusrühma piirkonda.

Külalised võtavad vastu Vigala vallavanem Priit KÄRSNA,   direktor Enn Roosi ja õppejõud Maie Üürike Vigala Tehnika- ja teeninduskoolistt,  Vigala ettevõtja Helbel Kliss.  Tutvustatakse Vigala parimaid LEADER objekte  – Kivi -Vigala keskväljakut,  Vigala hosteli, Vigala hirveparki. Uudistatakse eurorahadega renoveeritud  kutseõppeasutust – Tehnika- ja teeninduskooli.

LEADER programmi elluviimise käigust ja tulemustest kõneleb leedu külalistele Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht Jaak VITSUR, õppereisi korraldab assistent Anne Kalf.

Raplamaa Partnerluskogu poolt heaks kiidetud ja elluviidud projektide nimekiri

Seisuga 30. juuni 2013 olid Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas esitatud ja heaks kiidetud 300 projekti, millest  lõpetatud jataotlejale tehtud kulud  välja makstud oli 252 projekti.

Elluviidud projektid seisuga 30.06.13

Raplamaa Partnerluskogu büroo töö puhkuste ajal

Raplamaa Partnerluskogu büroo töötajad puhkavad:

Iris Haiba, arendusjuht 09. juulist kuni 05. augustini

Anne Kalf, assistent 15. juulist kuni 04. augustini ja 12. augustist kuni 18.augustini

Maimu Niitsoo, ekspert, kuni 18. augustini

Jaak Vitsur, tegevjuht 15. juulist kuni 04. augustini.

PUHKUSTE AJAL ALLKIRJASTAME PROJEKTIDE KULUDEKLARATSIOONE DIGITAALSEL TEEL EDASI.

 • e-PRIA KASUTAJATEL PALUME pärast e-PRIA-sse deklaratsiooni ülespanemist teavitada partnerluskogu aadressil info@raplaleader.ee
 • e-posti teel deklaratsiooni saatjatel saata digiallkirjastatud deklaratsioon aadressil info@raplaleader.ee, me kooskõlastame, digiallkirjastame ning saadame ise edasi PRIA-le
 • paberkandjal deklaratsioonide esitajatel palume deklaratsioon viia sisse PRIA Rapla büroosse Kuusiku tee 6 ja teavitada sellest telefonitsi 55 17 253, me allkirjastame deklaratsiooni järgmisel päeval PRIA-s

2013.a. sügisel Raplamaa Partnerluskogu taotlusvoore ei toimu

  Tähelepanuks ürituste korraldajatele

  LEADER programmist RAHALISELT toetatavate ürituste (külapäevad, õppereisid, koosolekud, töötoad, seminarid, konverentsid, näitused, suvelaagrid, laulupäevad, tantsupäevad jt) toimumise kohta tuleb saata PRIA-sse TEAVITUS seitse (7) tööpäeva (mitte ööpäeva) ette, et PRIA saaks vajadusel välja saata ürituse kontrollija.

  Teavitus tuleb saata e-postiga aadressil  leader@pria.ee ning koopia e-postiga Raplal PRIA-sse aadressil anu.emberg@pria.ee  ja kulla.elias@pria.ee ning veel koopia Raplamaa Partnerluskogule e-posti aadressil info@raplaleader.ee

  Teavitust koostades arvestage, et kontroll peab oskama selle alusel ilma teile helistamata kohale tulla. Selleks kirjutage teavitusse:

  – toimuva ürituse nimetus

  – toimuva ürituse kuupäev ja kellaaeg

  – toimuva ürituse koht võimalikult suure täpsusega (kuni toa numbrini kaasa arvatud)

  – üritust korraldava organisatsiooni nimetus

  – projekti nimetus, mille raames üritus toimub

  – projekti viitenumber (PRIA-st projektile antud number)

  – ürituse läbiviimise eest vastutava isiku nimi ja telefon ning e-posti aadress

  Raplamaa Partnerluskogu korraldab õppereisi Kagu Eestisse

  Raplamaa Partnerluskogu korraldab 4-6.juulini 2013  partnerluskogu hindamiskomisjonide liikmetele ja ekspertidele õppereisi, mille eesmärk on tutvuda LEADER programmi elluviimise kogemustega Kagu Eestis, Põlvamaa LEADER tegevusgrupis ja Peipsi äärses Piiriveere LEADERi tegevusgrupis. Erilist huvi tuntakse piirkonda haaravate ühisprojektide vastu ning piirkonna mainet turundavate projektide kohta.  Pikemalt arutatakse LEADER programmi kasutamist koostöös teiste programmide ja fondidega ühiste suuremate maaelu elavadamise objektide ja ürituste korraldamisel.  Õppereisist võtab osa ligi  kakskümmend Raplamaa Partnerluskogu  eksperti.

  Powered by WordPress and ThemeMag