Tähelepanuks ürituste korraldajatele

LEADER programmist RAHALISELT toetatavate ürituste (külapäevad, õppereisid, koosolekud, töötoad, seminarid, konverentsid, näitused, suvelaagrid, laulupäevad, tantsupäevad jt) toimumise kohta tuleb saata PRIA-sse TEAVITUS seitse (7) tööpäeva (mitte ööpäeva) ette, et PRIA saaks vajadusel välja saata ürituse kontrollija. Teavitus tuleb saata e-postiga aadressil  leader@pria.ee ning koopia e-postiga Raplal PRIA-sse aadressil anu.emberg@pria.ee  ja kulla.elias@pria.ee ning veel koopia Raplamaa […]

Raplamaa Partnerluskogu korraldab õppereisi Kagu Eestisse

Raplamaa Partnerluskogu korraldab 4-6.juulini 2013  partnerluskogu hindamiskomisjonide liikmetele ja ekspertidele õppereisi, mille eesmärk on tutvuda LEADER programmi elluviimise kogemustega Kagu Eestis, Põlvamaa LEADER tegevusgrupis ja Peipsi äärses Piiriveere LEADERi tegevusgrupis. Erilist huvi tuntakse piirkonda haaravate ühisprojektide vastu ning piirkonna mainet turundavate projektide kohta.  Pikemalt arutatakse LEADER programmi kasutamist koostöös teiste programmide ja fondidega ühiste suuremate maaelu […]

Raplamaa Partnerluskogu korraldab rahvusvahelise seminari

Raplamaa Partnerluskogu korraldab rahvusvahelise LEADER koostööprojekti CULTrips raames rahvusvahelise seminari maaturismi ja külade päruskultuuri arendamise teemadel. Seminarist võtavad osa Luksemburgi, Austria, Itaalia, Soome ja Saksamaa eksperdid ning maaelu arengu programmide eestvedajad.  Seminar toimub 26-28. juunini Toosikannu puhkekeskuses, tutvutakse Raplamaa loodusturismi võimalustega ning kultuuriturismi ja puhketurismi ühendamise võimalustega.  Seminarist võtavad osa Raplamaa turismi ja kultuuritöötajad. Kokku […]

Ida-Saksa maaelu edendajad väisasid Raplamaa Partnerluskogu

Raplamaa Partnerluskogu väisas Eesti Põllumeeste Keskliidu kaudu Ida-Saksamaa Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa maaelu edendajate delegatsiooni liikmed.  Külalised tundsid huvi põllumajandusettevõtete arenguprobleemide vastu ning maaelu arengu toetuste kasutamise vastu Raplamaal.  Pikem vestlus toimus Kehtna valla Rey  seakasvatusettevõttes – lihatööstuses ning Raikküla Farmeri kaasaegses laudas, kus ammendavat teavet andsid  ettevõtete juhid Valentin Kütt ning Tõnu Rahula.   Maaelu arengu toetuse […]

Raplamaa Partneluskogu külastas Poola LEADER delegatsioon

29. märtsil 2013 külastas Raplamaa Partnerluskogu 30 liikmeline LEADER delegatsioon Kesk-Poolast, Kraina Rawki tegevusgrupist. Külalisi, kellest põhiosa moodustasid kohaliku omavalitsuse ja nende asutuste töötajad, olid ette soovinud tutvuda maaelu arenguprogrammide elluviimisega valdades.  Poola maaelu edendajatele esines pikema esitlusega Märjamaa vallavanem Eero Plamus,  kes tutvustas erinevate Euroopa Liidu toetusmeetmete ärakasutamist Märjamaal –  Märjamaa Keskraamatukogu, Märjamaa valla […]

Raplamaa Partnerluskogu pidas üldkoosoleku

24. mail 2013 toimus Sulu külamajas Raplamaa Partnerluskogu kevadseminar ja üldkoosolek. Koosolekust võttis osa 55 Raplamaa Partnerluskogu liiget. Koosolekul esines pikema ettekandega Põllumajandusministeeriumi Maaelu võrgustiku juhataja Krista Kõiv, kes selgitas Euroopa Liidu poolseid õigusakte, mis on vajalikud maaelu arengukava täitmiseks ja uue Euroopa Liidu eelarve perioodi elluviimiseks maaelu valdkonnas. Üldkoosolek otsustas jätkata uuel perioodil 2014 […]

Talgud ja külapäev Kuusikul

Rapla vallas Kuusiku külas toimuvad ühised külatalgud koos külaelanike koosviibimisega ja aruteluga küla tuleviku üle pühapäeval, 26. mail algusega kl 10 Kuusiku aleviku keskel. Külatalguid koordineerib külavanem Marika Nurmisoo, telefon 56352972

Raplamaa Partnerluskogu aitab korraldada tervisenõukogude seminari

28 ja 29. mail 2013 toimub Roostas Raplamaa Terviseedendajate Nõukogu algatusel ja Raplamaa Partnerluskogu abistamisel kahepäevane seminar (suvekool) Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas tegutsevatele tervisenõukogudele. Seminari organisaator on Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Ülle Rüüson. Rapla maakonna tervisenõukogude suvekool 2013