Rapla valla külade tänuüritus

Rapla valla külade traditsiooniline tänuüritus, mille käigus tehakse kokkuvõtteid eelnenud aasta külaelu arendamisest, seatakse suundi edasiseks,  tänatakse parimaid, toimub  reedel, 15. märtsil algusega kl 19 Arturi Trahteris.

Raplamaa Partnerluskogu poolt esitatud 2012.a.projektitoetuste koondtabelid seisuga 04. veebruar 2013

Raplamaa Partnerluskogu projektitoetuste koondtabel,  täisnimekiri ja  toetuste jagunemist iseloomustavad diagrammid seisuga 04. veebruar 2013.  Koostas projektiekspert Maimu Niitsoo

04. veebruar 2013. seisuga 2012.a. esitatud projektitoetuste analüüs

Naisettevõtluse päev Raplas

Ettevõtlike Naiste Ühing ja MTÜ Koolitaja korraldusel toimub koostöös Raplamaa Partnerluskoguga  laupäeval 9. märtsil  kl 10 – 16 RAPLA KULTUURIKESKUSES

ETTEVÕTLIKE NAISTE PÄEV “Loome ise oma loo”

Esinevad maakonna edukad naisettevõtjad, ettevõtlusnõustajad, Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht Iris Haiba.

Välja pandud Raplamaa Naisettevõtjate toodangu näited.

Info:

Päeva info ja registreerimine Anneli Pärna, 5283358, anneli@koolitaja.com.

Toodangulaudadega registreerimine Janne Liidik janne@koolitaja.com

Mikroettevõtluse arengu, pärimuskultuuri ja noorteprojektide taotluste esitamise tähtaeg

22. veebruaril kl 17 on viimane tähtaeg Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetmete 1.2 Mikroettevõtluse arengu projektide, 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamise ja arendamise projektide ning meetme 5.1 Noorteprojektide esitamiseks.

Dokumendid tuleb esitada digitaalsel kujul e-kirja aadressile  info@raplaleader.ee  või ühes eksemplaris paberkandjal Raplamaa Partnerluskogu büroosse Rapla Maavalitsuses tuba 404.

Raplamaa Partnerluskogu korraldab rahvusvahelise turismiürituse

17.veebruarist kuni 21. veebruarini korraldab Raplamaa Partnerluskogu rahvusvahelise turismi ürituse, mille käigus tutvustatakse 16-le euroopa turismispetsialistile Rapla maakonna võimalusi loovusturismi alal.  Välismaised spetsialistid Itaaliast, Austriast, Luksemburgist, Saksamaalt ja Soomest uurivad  rahvusliku käsitöö ja rahvakultuuri alast tegevust, mida oleks võimalik välja pakkuda rahvusvahelisse loovusturismi andmebaasi.  Õpitakse tundma, milliste rahvuskultuuri alastes tegevustes oleks välisturistidel võimalik osaleda ja mida selgeks õppida.  Tutvutakse ka loodusturismi ja sportliku turismi alase väljapakutud tegevustega Raplamaal.

Spetsialistid külastavad erinevaid Raplamaa rahvuskultuuri alase tegevuse objekte, nagu näiteks Tohisoo Kultuurikeskust, Järvakandi Klaasimuuseumi.  Loodus- ja sportliku turismi võimalusi tutvustab Toosikannu puhkekeskus.  Pärimuskultuuris osalemist pakub Käru rahvatantsurühmas Kärutaja.  Külastatakse ka mitmeid teisi rahvusliku käsitöö ja kultuuri edendamise objekte ja üritusi.

Ürituse lõpuks annavad välismaised turismispetsialistid oma hinnangu Raplamaa loovus- ja pärimusturismi potentsiaalile ning teevad ettepanekuid selle ära kasutamise parandamiseks.

Rahvusvaheline turismiüritus toimub rahvusvahelise LEADER koostööprojekti CULTrips tegevuskava raames. Projekti eesmärk on üleeuroopalise loovusturismi kontseptsiooni väljatöötamine, andmebaasi loomine, näidisturismikavade väljatöötamine, turismi edasine propageerimine.  Projekti juhib Saksamaa Trieri Tehnoloogiline Ülikool ja Luxemburgi Maaelu Arenguorganisatsioon Redange Wiltz.

LEADER näitus Rapla Maavalitsuse fuajees

Kuni 31. jaanuarini 2013 saab Rapla Maavalitsuse fuajees tutvuda vabariikliku ülevaatenäitusega Eesti LEADER programmi kõikidest tegevusgruppidest.

Näituse koostas Maamajanduse Infokeskuse Maaeluvõrgustik

Koolitus külakroonikate koostamisest

Raplamaa Külade Liit korraldab   LEADER programmi toetusega
teisipäeval  29. jaanuaril   algusega kell 10.00
Rapla Maavalitsuse II korruse saalis
koolituse

“KÜLAKROONIKATE  KOOSTAMINE”

Koolitus annab teadmisi nii küla-, organisatsiooni- kui perekroonika koostamiseks.
Koolituse viib läbi Liikumine Kodukant Koolituskeskuse koolitaja Egon Mets.
Koolitusele palun kaasa võtta 2,00 eurot omaosaluse tasu.
Palun koolitusel osalemisest kindlasti teada anda hiljemalt  25. jaanuariks

meili-aadressil kalfanne@gmail.com
või telefonidel  56 465 874

53 611 901

Meetme 1.2 (mikroettevõtluse areng) infopäev

Meetme 1.2. mikroettevõtluse areng infopäev on kolmapäeval 9. jaanuaril kl 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis

Raplamaa Partnerluskogu projektititaotluste koond 17. detsembri 2012 seisuga

Seisuga 17. dets. 2012 kõik 2009-2012 projektitaotlused kokku

Seisuga 17. detsember 2012 kõikide 2012.a. taotluste rahastamise analüüs

Raplamaa Partnerluskogu infopäev Kehtna vallas

INFOPÄEV Valtu Seltsimajas 09. jaanuaril 2013  kell 19.00 Kehtna valla külaühenduste esindajatele

Powered by WordPress and ThemeMag