Raplamaa külades toimuvad traditsioonilised LEADER toetusega kevadtalgud

Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna valdade LEADER sidusrühmad korraldavad alates 2007.aastast külades kevadisi heakorra  ning avalike objektide parandamise talguid. Talgute traditsioon sai alguse Kaiu vallast. Käesolevaks kevadeks on LEADER talgutest teavitatud 16 külas.  Suurimad talgud toimuvad ka traditsiooniliselt Märjamaa vallas Varbola muinaslinnusel. Enamik talguid toimub laupäeval  4. mail.

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu valdade sidusrühmade poolt korraldatavad külakoosolekud

Külainvesteeringute meetme toetused kinnitatud

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 15. aprillil 2013 (protokoll nr 2)   projektitaotluste paremusjärjestuse ja määras toetused järgmistele projektidele:

Meetme 4.1 kinnitatud toetused 2013.a.

Pärimuskultuuri, noorte ja külaedendustoetused jagatud

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 4. aprillil 2013  strateegia meetmete hindamiskomisjonide protokollid, taotluste paremusjärjestuse ning rahastamisele kuuluvate taotluste nimekirja.

Taotlused soovitame esitada PRIA-sse läbi portaali e-PRIA, nii on tagatud taotluste kiirem läbivaatamine.  e-PRIA kasutamiseks saate soovi korral nõu küsida Raplamaa Partnerluskogu arendusjuhilt Iris HAIBAlt, telefon 48 41 134. Portaali sisenege PRIA kodulehe pria.ee kaudu edasi lingil e-PRIA

 Kinnitatud taotlused:

Toetust saavad noorteprojektid

Toetust saavad külaelu edendamise projektid

Toetust saavad pärimuskultuuri projektid

Ettevõtlike noorte koolitus

Raplamaa Partnerluskogu korraldab koostöös Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega koolituse ja õppereisi Ida Virumaale, vahetamaks kogemusi  maanoorte ettevõtlusalasel koolitusel.

Ida- Virumaa õppereis 10.-11.aprill päevakava

Raplamaa Partnerluskogu ja Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ühine ajaleht

Raplamaa Partnerluskogu ja Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus andsid kolmandat aastat järjest välja ühis ajalehenumbri “Ettevõtlik kodanik”.  Ajalehte trükiti 14 600 eksemplaris ja levitatakse Eesti Posti kaudu kõikides Raplamaa eraisikute postkastides

Ajaleht Ettevõtlik kodanik

Luxemburgi nädalalehes tutvustati Raplamaa Partnerluskogu tegevust

Luxemburgi nädalalehes Telecran  tutvustati  rahvusvahelise LEADER koostööprojekti CULTrips raames toimunud rahvusvaheliste turismiekspert-hindajate testimise reisi Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda. Pika ja põhjaliku looga saavad saksa keele valdajad tutvuda  Lumme tuisanud teeradadel

Raplamaa Partnerluskogu korraldas rahvusvahelise ürituse

Rahvusvahelise LEADER koostööprojekti CULTrips raames korraldas Raplamaa Partnerluskogu 17-21. veebruarini 2013 rahvusvahelistele turismiekspertidele  kontroll ehk test-reisi tutvumaks Raplamaal sobivate tegevuste ja objektidega vastavalt projekti eesmärkidele.

Ürituse kohta ilmus ajakirjanik Reet Saare sulest pikem ülevaatlik artikkel 27. märtsi 2013 Raplamaa ajalehes Raplamaa Sõnumid.

artikkel Raplamaa ajalehes Raplamaa Sõnumid

Raplamaa käsitöö ühenduste foorumi Käsitöö kui elatusallikas

Raplamaa käsitöö ühendused korraldavad Raplamaa Partnerluskogu toetusel ja osalused laupäeval 16. märtsil algusega kl 10 Rapla haldushoones  Raplamaa käsitöö foorumi teemal Käsitöö kui elatusallikas.  Foorumil esinevad sõnavõtuga  edukad käsitööettevõtjad, käsitöö ühenduste liikmed. LEADER programmist kui käsitöö toetuste korraldajast Raplamaal kõneleb Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht pr Iris HAIBA.

Käsitöö foorumi päevakava

Rapla valla külade tänuüritus

Rapla valla külade traditsiooniline tänuüritus, mille käigus tehakse kokkuvõtteid eelnenud aasta külaelu arendamisest, seatakse suundi edasiseks,  tänatakse parimaid, toimub  reedel, 15. märtsil algusega kl 19 Arturi Trahteris.

Raplamaa Partnerluskogu poolt esitatud 2012.a.projektitoetuste koondtabelid seisuga 04. veebruar 2013

Raplamaa Partnerluskogu projektitoetuste koondtabel,  täisnimekiri ja  toetuste jagunemist iseloomustavad diagrammid seisuga 04. veebruar 2013.  Koostas projektiekspert Maimu Niitsoo

04. veebruar 2013. seisuga 2012.a. esitatud projektitoetuste analüüs

Powered by WordPress and ThemeMag