Statistika

Statistika  perioodi 2009-2014 projektide kohta

Projektide elluviimise seis 20.05.2015.a. (nimekirjad ja diagrammid)

Projekt. lõpet. seis meetmete kaupa

Piirkondade (valdade) ja meetmete kaupa projektide analüüs 2009-2014

 

 

 

Eelmise perioodi statistika ja koondandmed

2013.a andmed

Üldinfo

RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU MTÜ
aadress: Tallinna mnt 14-404

79513 Rapla, Raplamaa

telefonid  48 41 134,  48 41 135,  48 41 139
registrikood: 80235740
koduleht: www.raplaleader.ee
e-posti üldaadress: info@raplaleader.ee
arvelduskonto: EE262200221032167596

Leader liikumine on Euroopa Liidu maades alates 1991.a. toimiv maaelu arendamise poliitika. Termin LEADER tuleneb prantsuse keelest Liaison Entre Action de Developpement de l’Economie Rurale ehk eesti keelde ümber panduna “Maamajanduse arendamise tegevuste suhtevõrgustik”.

LEADER liikumisest Euroopas, Eestis ja Raplamaal loe lähemalt ka 1 lehekülg ja 2. lehekülg

LEADER liikumist Eestis koordineerib Maaeluministeeriumi haldusalas olev asutuse Maamajanduse Infokeskuse koosseisus olev Maaeluvõrgustiku üksus www.maainfo.ee

 

Raplamaa Partnerluskogu põhikiri 

Raplamaa Partnerluskogu Põhikiri (kinnitatud Üldkoosolekul 14.12.2017)

Valtu-Nurme külas avati külaplats

Valtu-Nurme külas Kehtna vallas avati laupäeval 20. augustil kohalike külaelanike algatusel rajatud külaplats. Külaplatsi keskseks ehituseks on laululava koos tantsupõrandaga. Külaplats on elanike kasutuses olnud juba aastakümneid, siin tehakse sporti, mängitakse palli, peetakse külakokkutulekuid, tähistatakse tähtpäevi, rahvakalendri tähtpäevi, peetakse külakoosolekuid, korraldatakse seminare ja võetakse vastu külasse saabuvaid tähtsaid külalisi. Mõne aasta eest võeti siin vastu Riigikogu esimees Ene Ergmat.

Külaplatsile korraliku laululava ehitamise eestvedaja on külavanem Helen LINK, kes suutis külarahva kaasa tõmmata niihästi koristus-, ehitus- kui ka platsi avamise tegevusse.  Platsi rajamisest võtsidd osa kohalikud ettevõtjad, vallavalitsus toetas nõu ja jõuga, külalapsed osalesid haljastustöödel. Platsi avamisest võtsid osa sadakond külaelanikku ja külalist, küla lapsed ja noored korraldasid meeldejääv kontserdi.  Küla taluperenaised oli katnud rikkaliku pidulaua, iga talu oma iseloomuliku toidu ja hõrgutisega. 

Külaplatsi rajamist rahastati LEADER programmi toetusel 22 570 euro suuruses summas, laulava ehitas kohalike töömeeste jõul Raplamaa ehitusettevõte EREK, töödejuhatajaks oli Kaur Vaabel

Pilte külaplatsi avamisest:

Töötajad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IRIS HAIBA 
Tegevjuht
e-post: iris@raplaleader.ee;
tel: 484 1135

mob: 5664 6123

 

 

Liikmed

Maaaelu ministri määruse  23,10.2015 nr 11  muudetud 26.10.2017  § 3 lg 1 kohaselt on kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkond territoorium, mis vastab enne haldusterritoriaalse korralduse muutmist haldusreformi seaduse alusel ja korras  kohaliku tegevusgrupi liikmeks olnud valdade territooriumile haldusreformile eelnenud piires.

Haldusreformi käigus teiste valdadega liitunud valdade õigused kohalikus tegevusgrupis lähevad automaatselt üle vallale, kellega liituti.

Raplamaa maakonnas  ei kuulu Raplamaa Partnerluskogu liikmete hulka enam oma iseseisva tegevuse lõpetanud 31.12.2017 Kaiu vald, Juuru vald ja Raikküla vald, kelle õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Rapla vallale.

Vigala valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Märjamaa vallale.

Käru valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Türi vallale.

Liikmete nimekiri seisuga 1. juuni 2019 

Raplamaa PK liikmete nimekiri seisuga 1. august 2019

 

Liikmemaks:

4.05.2012 Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku otsusega on alates 1.01.2013 liikmemaks:

  • vallavalitsustele  300 eurot aastas,
  • mittetulundusühingutele ja FIE-dele 10 eurot aastas,
  • äriühingutele 20 eurot aastas.

Sisseastumismaks jääb aastase liikmemaksu tasemele

 

Liikmeks astumiseks tuleb Raplamaa Partnerluskogu juhatusele esitada vabas vormis  avaldus.

Iris Haiba on Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht

Raplamaa Partnerluskogu juhatus valis 12. augustil 2011 Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht – projektinõustaja  ametikohale IRIS HAIBA.  Iris Haiba on kõrgema põllumajandusliku haridusega (Eesti Maaülikool), töötanud Põllumajandusministeeriumis, Märjamaa Vallavalitsuses ja pikemat aega Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses.  LEADER programmis osaleb Iris Haiba alates 2006.a suvest, on osalenud Raplamaa Partnerluskogu strateegia väljatöötamisest ja strateegia meetmete väljatöötamises. Alates 2009.a. jaanuarist on Iris Haiba tegelenud LEADER meetme projektitoetuste nõustajana, eksperdina ja hindamiskomisjoni  esimehena. Iris Haiba on abielus, kahe kooliealise nooruki ema.  Iris Haiba on edukas külaliikumise arendaja, pärimuskultuuri ja rahvakultuuri edendaja, külaliikumise Kodukant liige.

Arendusjuht-projektinõustaja on uus ametikoht, mis moodustati Raplamaa Partnerluskogu juhatuse otsusega.

Senine projektinõustaja – ekspert Maimu Niitsoo jätkab tegevust meetme 1.2 Mikroettevõtluse areng nõustajana ja eksperdina töövõtulepingu alusel.

LEADER objekti Valtu-Nurme külaplatsi avamine

Tere hea Valtu-Nurme küla sõber!

Oled oodatud Leader toetusel ehitatud Valtu-Nurme külaplatsi varjualuse avaüritusele, mis toimub Valtu-Nurme küla igaaastasel traditsioonilisel Vabariigi taasiseseisvumise tähistamisel.

Kohtume Valtu-Nurme küla Mardi maatükil asuval külaplatsil 20.augustil kell 17.00.

NB! Tule proovime koos varjualuse ära ja vihma me ei karda!

MTÜ Arendusselts Koduaseme ja Valtu-Nurme külarahvas.

 

Raikküla valla Kõrveküla Leader sidusrühma koosolek

Reedel 19. augustil 2011 kl 17 toimub Raikküla valla LEADER Kõrveküla sidusrühma koosolek Kõrvekülas perekond Rüüsoni talus. Kavas:

17.00     Naabrivalve sektori lepingu allkirjastamine (Rapla politseijaoskond, Raikküla Vallavalitsus, Eesti Naabrivalve)

17.30     Võimalused külaelu edendamiseks – Leader meetme ja Raplamaa Parterluskogu tegevuse tutvustus

18.30     Kõrvetaguse küla seltsingu loomine ja külavanema valimine

19.00     Esimene küla simmann

Infopäev külade investeeringu meetme 4.1 taotlejatele

Esmaspäeval 19. septembril kl 10 toimub Rapla Maavalitsuse II korruse saalis infopäev meetme 4.1  Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine, sügisese taotlusvooru taotlejatele. Infopäeval tutvustatakse meetmelehte, toetatavaid tegevusi, abikõlbulikke kulusid, hinnapakkumise vormi, toetuse taotluse vormistamist. Soovitame kindlasti osaleda esmakordselt taotlema tulijatel

Infopäev mikroettevõtluse meetme 1.2 taotlejatele

Esmaspäeval 22. augustil kl 10 toimub Rapla MAAVALITSUSE II korruse saalis infopäev meetme 1.2 “Mikroettevõtluse areng”  sügisesese taotlusvooru taotlejatele. Tutvustatakse meetmelehte, toetatavaid tegevusi, abikõlbulikke kulutusi, taotluste menetlemist. Soovitame osa võtta kindlasti esmakordselt taotlema tulijatel.

Powered by WordPress and ThemeMag