Meetmete 4.2. ja 5.1. infopäev

Meetmete 4.2. Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine ja 5.1. Inimressursi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine infopäev toimub 16.11 kell 10-13 Maavalitsuse II korruse saalis.

Raplamaa LEADER edendajate õppereis-seminar Hiiumaale

25.-27. novembrini toimub Raplamaa Partnerluskogu LEADER  liikumise valdade sidusrühmade juhtide, hindamiskomisjonide liikmete ja projektide nõustajate õppereis-seminar Hiiumaale tutvumaks LEADER programmi elluviimise kogemustega Hiiumaal.  Õppereisi valmistab ette Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht Iris Haiba.

Raplamaa noorte tervisekonverents

Raplamaa Terviseedenduse Ühing viib Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia noortemeetme toetusel läbi Raplamaa Noorte Tervisekonverentsi.  Loe lähemalt:

LEADER programmi 2012.a. kevadised taotlusvoorud

2012.a. toimuvad Raplamaa Partnerluskogus LEADER programmi taotlusvoorud niihästi kevadel kui ka sügisel.

Kevadiste taotlusvoorude esialgsed tähtajad:

Raplamaa Partnerluskogu 2012.a. kevad-talvised taotlusvoorud

Raplamaa LEADER leht Nädalises

Teisipäevane 27. septembri ajaleht Nädaline ilmub koos  lisalehega Taluleht, millest pool on omakorda LEADER temaatikaga.

Loe lehest:

LEADER leht Nädalise Talulehe osana

Õppereis Valgamaa LEADER juurde

8.ja 9.oktoobril toimub õppereis Valgamaale tutvumaks Valgamaa LEADER organisatsiooni Valgamaa Partnerluskogu tegevusega ja vahetamaks kogemusi. Õppereisi korraldavad Märjamaa ja Kehtna valla LEADER sidusrühmade liikmed. Kontaktisik: Kaja Mõtsnik, 48 98 820

Õppereis Valgamaale

Maakondlik tervisepäev 29. septembril

LEADER programmist toetatav Rapla maakondlik tervisepäev toimub 29. septembril 2011

Tervisepäeva kava

Käsitööettevõtjate foorum Raplas

8. oktoobril kl 10 toimub Raplas Maavalitsuse hoone suures saalis IV Käsitöö ettevõtjate foorum, mille peateema on Käsitööettevõtlus kui kultuurinähtus ja elatusallikas.

Foorumil esinevad Soome Kenkavero Käsitöökeskuse juhataja Anne Ossi, Eesti Käsitööliidu esinaine Liivi Soova, Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Jaak Vitsur. Kogemusi jagavad Eero Vaikre, Harri Riim, Aira Heiste, Eeva-Liisa Kriis – edukad käsitööettevõtjad. Avatud Raplamaa käsitööettevõtjate näitus-müük.

Foorumiks osalemiseks kontakteeruge Ivi Sark’ga telefonil 5128931

Raplamaal on toetust saanud 214 LEADER projekti

Seisuga 1. september 2011 oli Raplamaal toetust saanud 214 LEADER projekti, mille kogumaksumus on  4 603 251 eurot ja toetuse summaga 2 289 910 eurot.

Lähemalt rahastatud projektidest:

LEADER projektide rahastamine meetmete ja KOV kaupa 2009,2010,2011 seisuga 01.09.2011

2011.a. PRIA poolt rahuldatud LEADER projektid

Slaidi esitlus LEADER projektide rahastamine 2009-2011 seisuga 01.09.11

Tulevikulinna mäng Raplas tulemas

Reedel 30. septembril kl 14 algab Rapla Kultuurikeskuses TULEVIKULINNA mängu ideede tutvustamine elanikele. Tulevikulinna mängu korraldab SA RINK ja rahastab LEADER programm

Pressiteade Tulevikulinna mäng

Powered by WordPress and ThemeMag