Tutvustus

Perioodil 2009-2014 toiminud meede 1 on lõppenud. Toetust saanud projektide kohta koondinformatsioon loe siiit

Projekt. lõpet. seis meetmete kaupa

Uuel perioodil 2014-2020 antakse  ettevõtlusele toetust meetme Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine.

Meede avaneb eeldatavalt 1. aprill 2016.

 

 

 

  Tähtajad

  2013.aasta taotlusvooru taotluste vastuvõtt  toimub 18-22. veebruarini  2013.

  Meetme nõustaja Maimu Niitsoo, e-post maimu.niitsoo@mail.ee

  Infopäev toimub 9. jaanuaril 2013  kl 15  Rapla Maavalitsuse II korruse saalis

  Dokumendid

  Dokumendid

  Alates 26.09.2012 kehtivad vormid  lingilt:      https://raplaleader.ee/ulddokumendid/#4

   

  LEADER infopäev ja talgud

  LEADER infopäev ja talgud
  Kuupäev: 30 Aprilll 2011
  Aeg: 11:00
  Koht: Sulu külakeskus, Sulu küla, Märjamaa vald
  Kirjeldus: Teavitus MTÜ Raplamaa Partnerluskogu Rapla valla sidusrühma ja MTÜ Röa küla poolt korraldatavast infopäevast ja kevadtalgutest
  MTÜ Raplamaa Partnerluskogu Märjamaa valla sidusrühm ja MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts teavitab:
  Kavatseme 30.04.2011 algusega kell 11.00 läbi viia LEADERi teemalise infoseminari koos talgutega Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamise ellulviimiseks ja kohaliku sidusrühma arendamiseks.

  Ürituse sihtgrupp (kasusaajad) on: Sulu ja Jõeääre külade elanikud, MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts esindajad (Juhatuses – Jürgen Kusmin, Mikk Vaarmann, Kalev Tihkan, Meida Oidram, Aile Pajula )

  Ürituse eesmärk on: Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamiseks elanikkonna kaasamine.

  Ürituse läbiviimise kava (programm): Kl 11.00 -12.00 LEADERi infoseminar Sulu Külakeskuses. LEADERi ja Raplamaa Partnerluskogu tegevusi ja toetusvõimalusi kohaliku elu edendamiseks tutvustab ning arutelu juhib Iris Haiba, kes töötab RAEK-is konsultandina ja on Leader- meetme 4.1 hindamiskomisjoni esimees.

  Kl.12.00 – 16.00 talgud Sulu külas. Heakorratööd ning huvilised saavad küsida ja arutada LEADERi teemadel.

  Talgutel on plaanis järgmised tegevused :
  -külaplatsi ümbruse heakorratööd ( võsa lõikamine)
  – Sulu Külakeskuse juures heakorratööd ( võsa lõikamine, riisumine , kivide korjamine, vanade õunapuude korrastamine)
  -traktoriga prahi ja kivide kokku vedamine
  -külasauna siseseinte katmine puidukaitsevahendiga

  Ürituse eest vastutav isik on Aile Pajula (tel.53424236, e-post aile@velise.ee )

  Asulate füüsilise elukeskkonna parendamise meetme projektitaotlused kinnitatud

  Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 18. märtsil 2011 otsusega, protokoll nr 2 p.1 Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakenduskava 2011.a. kevadvooru meetme Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine projektitaotlused, mida esitatakse PRIA-le rahastamisotsuse tegemiseks.

  Kuna seekord laekus taotlusvooru ligi kaks korda rohkem taotlusi, kui tavaliselt, pidi rahaliste vahendite mittepiisavuse tõttu jääma mitmeid taotlusi kinnitamata. Taotluste tase on aastast aastasse paranenud. Järgmine taotlusvoor on 2011. sügisel.

  KKK

  Korduma kippuvad küsimused

  KKK

  Korduma kippuvad küsimused

  KKK

  Korduma kippuvad küsimused

  Hindamiskomisjon

  Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine hindamiskomisjon:

  Maimu Niitsoo, rahandus- ja eelarve spetsialist, komisjoni esimees
  Riina Redlich, Pärnu Maavalitsuse regionaalarengu peaspetsialist
  Peeter Paunmaa, Märjamaa Külavanemate Ühenduse esimees
  Rando Lai, MTÜ Raplamaa Noored  liige
  Tõnis Vaik, Rapla Maavalitsuse osakonnajuhataja asetäitja
  Armar Paidla, Uusküla külavanem
  Villu Vasar, ettevõtja Kaiu vallast

  Hindamiskriteeriumid

  Hindamiskomisjon

  Meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine hindamiskomisjon:

  Hannes Vald, PK juhatuse liige, MTÜ Juuru Vesi esindaja, komisjoni esimees
  Silvi Ojamuru, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, regionaalarengu spetsialist
  Raul Aalde, TREV 2 töötaja, keskkonnaspetsialist, sõltumatu ekspert
  Hans Jürgen Schumann, Kehtna valla ehitusnõunik
  Aivar Pajo, ettevõtja, Rapla Ettevõtjate Ühenduse juhatuse liige, ettevõtjate esindaja
  Helbe Kliss, ettevõtja, Märjamaa Piirkondliku ettevõtjate Ühenduse liige, ettevõtjate esindaja
  Triin Matsalu, Märjamaa abivallavanem, KOV esindaja
  Anneliis Kõiv, MTÜ Raplamaa Noored juhatuse liige

  Hindamisjuhend ja -kriteeriumid

  Powered by WordPress and ThemeMag