RAPLA piirkonna strateegia 2023-2027 ettevalmistamise koosolek

RAPLA piirkonna strateegia 2023-2027 ettevalmistamise koosolek toimub 13. juunil algusega kell 17.00 Rapla Keskraamatukogus.
Oodatud kõik Rapla piirkonna MTÜde, äriühingute, SAde, KOV esindajad ja FIEd.
 
Kavas:
1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte
2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks
 
Info: Triin Matsalu ; triin.matsalu@rapla.ee ; tel 5624 380
 
Sündmus viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.