Raplamaa Külade Liidu kutse koolitus-seminarile

Raplamaa Külade Liit kutsub 26. märtsil koolitus-seminarile Raplamaa külavanemad, kogukondade eestvedajad ja külamajade- keskuste juhid. Seminari teemaks on “Külamaja, küla keskuse isemajandamine. Kuidas teenida omatulu”.