Raplamaa Partnerluskogu talveseminar ja üldkoosolek 14.detsember 2017

Raplamaa Partnerluskogu talveseminar-üldkoosolek toimus 14. detsembril 2017. Käru alevikus.

Üldkoosoleku päevakord

Talveseminaril – üldkoosolekul arutati ja otsustati:

  • kuulati Eesti LEADER Liidu juhatuse liikme Silva Anspali ettekannet Eesti LEADER Liidu tegevusest 2017.a ja 2018.a. töösuundadest
  • kuulati informatsiooni Maaeluministri LEADER määruse uue versiooni kohta, mille kohaselt LEADER kohalike tegevusgruppide tegevuspiirkonnad ja eelarved säilivad kinnitatud kujul kuni eelarveperioodi lõpuni
  • kinnitati  Raplamaa Partnerluskogu strateegia koos  muudatustega,  et viia strateegia vastavusse maaeluministri LEADER määruse uue versiooniga
  • kinnitati Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muudatused, et viia põhikiri vastavusse maaeluministri LEADER määruse uue versiooniga
  • kinnitati Raplamaa Partnerluskogu juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasustamise kord
  • Herkki Olo ja Rando Lai vabastati Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmetest isikliku avalduse põhjal
  • Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks valiti  Inna Laanmets (MTÜ Vabakond juhatuse liige), kes hakkab juhtima LEADER tegevust Kohila piirkonnas ning Rita Triinu Peussa (Rapla vallavalitsuse kultuurinõunik), kes hakkab juhtima LEADER tegevust Rapla piirkonnas