Seoses riigipühaga 1. mai saab projektitoetusi esitada veel 2. mail

Seoses riigipühaga 1. mail  saab projektitoetuse taotlusi meetmetesse  1  ja 2 esitada kuni 2. mai kl 23.59.

See võimalus tuleneb seadusest:

Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 136. Tähtpäeva saabumine

(8) Kui tahteavalduse tegemiseks või kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval