Home Events Meetme “Kogukonna edendamine” (ühisprojektid) infopäev

Kuupäev

25 apr. 2024
Lõppenud!

Aeg

16:00 - 18:00

Meetme “Kogukonna edendamine” (ühisprojektid) infopäev

Raplamaa Partnerluskogu meetme “Kogukonna edendamine” (ühisprojektid)  infopäev toimub 25. aprillil algusega kell 16 Zoom keskkonnas.

Registreeru infopäevale SIIN

Kogukondade edendamiseks on Raplamaa Partnerluskogul toetusmeede “KOGUKONNA EDENDAMINE” (ühisprojektid)

Uuel toetusperioodil on paljugi teisiti kui varem. Rakendatakse lihtsustatud kulumeetodit, mis tähendab, et toetuse väljamaksmisel on kasutusel lihtsustatud kuluvõimalusega kindlasummalised maksed. Mis omakorda tähendab, et toetus makstakse kindlasummalise maksena toetustaotlusega esitatud ja heaks kiidetud eelarveprojekti alusel, milles on arvestatud asjakohast toetuse määra.

Seejuures tuleb tähele panna järgnevat:

  • kulude abikõlblikkuse osas tehakse otsus toetustaotluse esitamisel ning hiljem, kui tegevused on ellu viidud, tuleb tegevusi tõendada elluviimise tulemuste kaudu;
  • toetatavad tegevused võib teostada täies mahus või jagada mitmeks etapiks. Toetatava tegevuse mitmes etapis elluviimise korral tuleb esimese etapiga alustada hiljemalt üheksa kuu jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  • tähtis on planeerimisel kindlaks määrata etapi eesmärk ja tulemus, sest see lihtsustab hiljem etapi saavutamise tõendamist.

Täpsemalt PRIA kodulehel

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.